Vizsgáztatás

Az itt elérhető adatok ARCHÍV adatok, kérjük látogasson el a www.nminkft.hu oldalra az aktuális képzési információkért.

A Nemzeti Művelődési Intézet az 5/2013.(I.18.) EMMI rendelet értelmében az Országos Képzési Jegyzékben szereplő 4. Művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoportba tartozó szakképesítések szakmai vizsgáinak szervezésére jogosult valamennyi régióban. Az Országos Felnőttképzési Szakmai Központhoz tartozó Vizsgaközpont havi rendszerességgel szervez állami szakmai vizsgákat. A bejelentett szakmai vizsgák megszervezését a 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet, továbbá a szakmai és vizsgakövetelmények előírásai szerint végzi. A képző intézmények vizsga-bejelentési igényüket hivatalos kérelem útján jelezhetik, melyben a következő információkat szükséges feltüntetni:

 

- képzés megnevezése

- OKJ száma

- létszám

- vizsga tervezett időpontja

- kapcsolattartó neve és elérhetőségei (telefonszám, e-mail cím).

 

A képző intézmény pecsétjével és vezetőjének aláírásával ellátott kérelmet postai úton a Nemzeti Művelődési Intézet címére (1011 Budapest, Corvin tér 8.) kell eljuttatni. A szakmai vizsga megszervezéséhez szükséges adatokat a táblázatban feltüntetett határidőig nyújthatják be a „Jelentés” nyomtatványon, amelyet a hivatalos kérelem beérkezése után elektronikus formában juttatunk el a megadott e-mail címre.

 

Bejelentési határidők 2016-ban

 

A bejelentési határidő után érkező jelentéseket nem áll módunkban elfogadni!

 

Intézetünk biztosítja a szakmai vizsgákhoz szükséges vizsgadokumentumokat, melyeket a futárnapon adunk át a képző intézmény meghatalmazottjának. Mintafeladatok írásbeli és interaktív vizsgatevékenységekhez, valamint a szóbeli vizsgafeladatok a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH – www.nive.hu) honlapján érhetők el.

 

A szakmai vizsga költségei:

1. Írásbeli, interaktív vizsgatételek

 

(3.600 Ft/tétel/vizsgázó)

2. Vizsgaszervezési díj

(5.000 Ft/vizsgázó)

3. EUROPASS bizonyítvány-kiegészítő

(5.550 Ft/kiegészítő lap)

4. A Nemzeti Művelődési Intézet által
kibocsátott igazolványok

(2.200 Ft/vizsgázó)

 

 

 

 

A szakmai vizsgán közreműködőket vizsgáztatási díj illeti meg, melyek a 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendeletben foglaltak szerint kerülnek meghatározásra. A vizsgabizottság és a jegyző díja nem tartalmazza a felmerülő úti- és szállásköltségeket, amelyet a képző intézmény a vizsgáztatási díjjal együtt a vizsga helyszínén vagy átutalással teljesít.

 

Személyes ügyfélfogadási idő:

 

Hétfő – Csütörtök

08.00 – 12.00, 13.00 – 15.30

Péntek

08.00 – 12.00

 

Kérjük, hogy megjelenési szándékát előzetesen jelezze munkatársunk felé e-mailben vagy telefonon!


Letölthető dokumentumok

/storage/files/files/2016/1_Jelentkezesi_lap_modularis_rendszeru_vizsgara_,doc típusú fájl1. Jelentkezési lap – moduláris rendszerű vizsgára

 

/storage/files/files/2016/2_Jelentkezesi_lap_komplex_rendszeru_vizsgara_,doc típusú fájl2. Jelentkezési lap – komplex rendszerű vizsgára

 

/storage/files/files/2016/3_Modulzaro_igazolas_modularis_rendszeru_kepzeshez_,doc típusú fájl3. Modulzáró igazolás – moduláris rendszerű vizsgára

 

/storage/files/files/2016/4_Modulzaro_igazolas_komplex_rendszeru_kepzeshez_,doc típusú fájl4. Modulzáró igazolás – komplex rendszerű vizsgára

 

/storage/files/files/2016/5_Felmentesi_kerelem_,doc típusú fájl5. Felmentési kérelem

 

/storage/files/files/2016/6_Kerelem_EUROPASS_bizonyitvany_kiegeszit_kiallitasahoz_2016_,doc típusú fájl6. Kérelem EUROPASS bizonyítvány-kiegészítő kiállításához

 

 

/storage/files/files/szakmacsoportok,xls típusú fájl4. Művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoport

 

Elérhetőségeink:

 

Barnucz Anita, vizsgaszervezési referens
Cím: 1011 Budapest, Corvin tér 8.
Tel.: 06-1/611-7580
E-mail: vizsga(at)nmi.hu