Tájékoztató

Az Országos Minőségfejlesztési Központ (a továbbiakban OMIK), a Nemzeti Művelődési Intézet országos hatókörű munkáját kiteljesítő, egyben a centralizációs folyamatot kiegyensúlyozó, Egerben működő decentrum. A szakmai feladatok tekintetében szakmai támogató funkciót betöltő, országos feladatot ellátó, szakmai szervezeti egység.

 

Az OMIK 2014. február 17-én kezdte meg működését.

 

Az OMIK küldetése szerint olyan szakmafejlesztési tevékenységet végez, mely épít a kutatásokból és gyakorlati tapasztalatokból nyert, már létező tudásra. Általános célja új tartalmak, struktúrák, új eljárások, rendszerek és szolgáltatások kísérleti vagy végleges bevezetése, vagy a már létrehozottak vagy bevezetettek lényeges javítása. A szakmai fejlesztés fókuszában a mennyiségi változók javítása, a színvonal javítása, a módszertani támogatás áll. Az OMIK célja az, hogy a felelősségi körébe tartozó három szakmai feladat harmonizációjával, kölcsönös megfeleltetésével és egymásra épülésével érje el a szinergikus hatást.

 

A közvetlen közművelődési szakmai feladatellátásra irányuló tevékenységterületek:

-  részvétel a közművelődést érintő ágazati statisztikai adatszolgáltatás adatainak összegyűjtésében, rögzítésében és értékelésében;

- részvétel a közművelődés minőségfejlesztési rendszerének működtetésében,

- a közművelődés országos szakfelügyeletének működtetése és szervezése.

 

Az OMIK által azonosított partneri körben szakmai hálózatokat épít és működtet. Így a fő feladatok mentén együttműködik a közművelődési szakértőkkel, a közművelődési szakfelügyelőkkel, a minőség iránt elkötelezett szervezetek munkatársaival, a közművelődési szervezetek minőségértékelésében résztvevőkkel, a Közművelődési Minőség Díj és Cím tulajdonos szervezetekkel, a közművelődési megyei statisztikai feldolgozó központok munkatáraival.

 

Közművelődési statisztika

1993. évi XLVI. törvény a statisztikáról

288/2009. (XII. 15.) Kormányrendelet

68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről

OSAP 1438 Jelentés a folytatott közművelődési tevékenységekről

Kitöltési útmutató a közművelődési tevékenységek adatairól szóló jelentéshez

http://kultstat.emmi.gov.hu

 

A szakmai feladatokkal összefüggő néhány jogszabály.

 

Közművelődési minőségfejlesztési rendszer

10/2010. (III. 11.) OKM rendelet a „Minősített Közművelődési Intézmény Cím” és a „Közművelődési Minőség Díj” adományozásáról

19/2010. (IV. 23.) OKM rendelet a kulturális szakértői tevékenység folytatásának feltételeiről és a kulturális szakértői nyilvántartás vezetéséről

 

Közművelődési országos szakfelügyelet

1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról

5/2015. (I. 22.) EMMI rendelet a közművelődési feladatellátás országos szakfelügyeletéről

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

Kapcsolat

Az OMIK postacíme: 3300 Eger, Mecset utca 6-8.

E-mail: kary.jozsef@nmi.hu

Honlap: www.nmi.hu

 

Munkatársak

Szakmai vezető: Kary József

E-mail: kary.jozsef@nmi.hu

Telefon: +36 30 868 0817