Kulturális szakemberek újabb csoportja került egy lépéssel közelebb a szakértői feladatellátáshoz
2016. június 15. 09:04

A „Közművelődési szakértő képzés” elnevezésű 60 órás szakmai továbbképzés második programját zárta a Nemzeti Művelődési Intézet Országos Felnőttképzési Szakmai Központja az Országos Minőségfejlesztési Központtal együttműködésben.

2016. június 9-én 20 fő vehette át a szakértői feladatok ellátásához szükséges – OKM rendeletben meghatározott – tanúsítványát. A képzés elvégzésével a résztvevők egy jelentős lépést tettek a szakértői engedély megszerzéséhez vezető úton, ezzel is alátámasztva elhivatottságukat a közművelődési intézmények megfelelő szakmai működése iránt.

 

Az Országos Felnőttképzési Szakmai Központ célként tűzte ki a képzés színvonalának magasabb szintre emelését. A fejlesztés alapját a korábban megvalósított próbaképzés során szerzett tapasztalatok adták. Ennek megvalósulását támasztja alá az elégedettségi kérdőívek összesített eredménye, úgy ahogy az oktatók és a résztvevők által adott pozitív visszajelzések is. Mind a képzés (9,54 pont), mind az oktatók (9,3 pont felett) kimagasló értékelést kaptak. A képzésben résztvevők a tanfolyam egészét (oktatásszervezés, oktatók, képzés), az eredmények átlagát tekintve 9,44 pontra értékelték a maximálisan elérhető 10 pontból. A tízalkalmas szakmai továbbképzés során a résztvevők olyan előadóktól tanulhatták meg a szakértői munka rejtelmeit, mint Brüll Edit, az EMMI Kultúráért Felelős Államtitkárságának közigazgatási tanácsadója, aki a költségvetési, pénzügyi ismeretek gyakorlati alkalmazásának részleteit ismertette meg a képzési csoport tagjaival. A további alkalmakon a közigazgatási, államháztartási ismeretek, a helyi kötelező közművelődési feladatellátás jellemzőivel ismerkedhettek a képzésben résztvevők. A közművelődési feladatellátás országos, továbbképzési, valamint országos szakfelügyeleti rendszerének területébe is betekintést nyerhettek a szakemberek. A képzést végző oktatók többsége ez alkalommal is a Nemzeti Művelődési Intézet kiváló szakemberei közül kerültek ki.

A képzés elvégzéséhez a résztvevők egy szabadon választott közművelődési feladatot ellátó intézmény esetében az átfogó szakfelügyeleti jelentés egy részének szakszerű elkészítését kapták feladatul. Az utolsó képzési alkalommal az elkészített dolgozatok szóbeli ismertetésével és megvédésével adhattak számot tudásukról. A továbbképzési program zárásaként Polyák Albert mb. főigazgató záróbeszédét követően vehették át a képzésben való sikeres részvételüket igazoló tanúsítványt. A közművelődési szakma fejlődés iránti igényét jelzi, hogy a dolgozat elkészítéséhez kiválasztott szervezetek közül több olyan is volt, amely elfogadta a képzésben résztvevők szakmai javaslatait, tanácsait. Munkánk hasznosságát bizonyítja, hogy a próbaképzés zárását követően 2 résztvevő megkapta szakértői engedélyét, ezzel együtt pedig a napokban zárult képzési csoportunk 6 résztvevője jelezte szándékát a szakértői engedély iránti kérelem beadására.

Az Országos Felnőttképzési Szakmai Központ munkatársai feladatuknak tartják, hogy a szakértői tevékenység szakmai megalapozottságának erősítéseképpen a „Közművelődési szakértő képzésen” elsajátított elméleti és gyakorlati ismeretek a képzésben résztvevők szakértői munkáját megfelelően támogatják és alátámasztják, ezzel együtt pedig a képzésen tanultak segítségükre lesznek feladataik ellátásában.

A nyár beköszöntével újabb képzések indítását tervezi az Országos Felnőttképzési Szakmai Központ! A 2016 júniusában kettő, augusztusában további egy képzésre adhatják be jelentkezésüket az érdeklődők.

Részletes információk a nyári továbbképzésekről

Barnucz Anita