Tájékoztató a terembérletekkel kapcsolatban
2014. február 03. 19:19

Folyamatosan fel-felmerülő kérdés, hogy milyen módon garantálható, illetve szabályozható, hogy a közművelődési intézmények helyiségeit térítésmentesen lehessen szervezetek, közösségek rendelkezésére bocsátani. 

A kérdés kapcsán arról tájékoztatjuk a szervezeteket, közösségeket és az intézményeket, hogy a települési önkormányzatok fenntartásában lévő, költségvetési szervként működő közművelődési intézmények helyiségeinek időleges bérbeadását, használatának ingyenes átengedését – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján – az önkormányzat jogosult szabályozni. E kérdéssel kapcsolatban többnyire az intézményi alapító okiratok, vagy a szervezeti és működési szabályzatok tartalmaznak is utalást a helyi rendelkezésre.