A Közművelődés Kollégiuma nyílt pályázati felhívása
2016. augusztus 31. 08:44

A közművelődés és közösségi művelődés 2017. évi szakmai tevékenységének támogatására a Közművelődés Kollégiuma három pályázati céllal teszi közzé felhívását.

1. Pályázati cél: Járási, megyei, országos és nemzetközi hatókörű közművelődési nagyrendezvények, kiállítások, fesztiválok, valamint szakmai konferenciák megrendezése

Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.

 

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

 

Támogatás forrása: a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.

 

Felhívjuk pályázóink figyelmét: pályázni csak a közművelődési tevékenységet igazoló OSAP 1438 számú statisztikai jelentés internetes szállítólevelének másolata dokumentum birtokában, közművelődés tematikájú, fenti pályázati célra benyújtott pályázatokkal lehet. Amennyiben a dokumentum nem kerül feltöltésre, a pályázat érvénytelen.

 

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 50.000.000 Ft

 

Igényelhető támogatás: programonként maximum 800.000 Ft

 

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%

 

Altéma kódszáma: 205107/103

Pályázók köre: Közművelődési tevékenységgel (statisztikai adatlap a 2015. évi közművelődési tevékenységről OSAP 1438) foglalkozó intézmények, önkormányzatok (települési önkormányzat abban az esetben, ha nincs alapított közművelődési intézménye), egyesületek, alapítványok, nonprofit gazdasági társaságok és szakmai szervezetek.Magánszemély nem pályázhat!

Figyelem! Egy pályázó - fenti pályázói körből - egy pályázatot nyújthat be, legfeljebb két program támogatására.

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2017. január 1.– 2017. augusztus 31.

 

2. Pályázati cél: Amatőr művészeti, alkotó jellegű és honismereti bentlakásos (tematikus, naponta legalább 6 órás szakmai tartalommal, minimum 4 éjszaka időtartamú) táborok szakmai programjainak lebonyolítására.

Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.

 

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

 

Támogatás forrása: a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.

 

Felhívjuk pályázóink figyelmét: pályázni csak a közművelődési tevékenységet igazoló OSAP 1438 számú statisztikai jelentés internetes szállítólevelének másolata dokumentum birtokában, közművelődés tematikájú, fenti pályázati célra benyújtott pályázatokkal lehet. Amennyiben a dokumentum nem kerül feltöltésre, a pályázat érvénytelen.

 

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 15.000.000 Ft

 

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%

 

Altéma kódszáma: 205104/103

Pályázók köre: Közművelődési tevékenységgel (statisztikai adatlap a 2015. évi közművelődési tevékenységről OSAP 1438) foglalkozó intézmények, önkormányzatok (települési önkormányzat abban az esetben, ha nincs alapított közművelődési intézménye), egyesületek, alapítványok, nonprofit gazdasági társaságok és szakmai szervezetek, továbbá a helyi önkormányzattal közművelődési feladatvállalásra megállapodást kötött jogi személyek (ebben az esetben a megállapodás a pályázónak az egyéb mellékletekhez fel kell tölteni). Magánszemély nem pályázhat!

 

Figyelem! Egy pályázó – fenti pályázói körből - egy pályázatot nyújthat be, legfeljebb két tábor szakmai programja megvalósítására.

 

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2017. január 1.–2017. augusztus 31.

 

3. Pályázati cél: A közművelődési intézményekben, magas színvonalon működő műhelyekben létrejött műsorok, programok, produktumok kizárólag kistelepüléseken való terjesztésének, tájolásának támogatására (fesztiválon való részvétel kivételével).

 

Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.

 

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

 

Támogatás forrása: a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.

 

Felhívjuk pályázóink figyelmét: pályázni csak a közművelődési tevékenységet igazoló OSAP 1438 számú statisztikai jelentés internetes szállítólevelének másolata dokumentum birtokában, közművelődés tematikájú, fenti pályázati célra benyújtott pályázatokkal lehet. Amennyiben a dokumentum nem kerül feltöltésre, a pályázat érvénytelen.

 

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 15.000.000 Ft

 

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%

 

Altéma kódszáma: 205118/103

 

Pályázók köre: Közművelődési tevékenységgel (statisztikai adatlap a 2015. évi közművelődési tevékenységről OSAP 1438) foglalkozó intézmények, önkormányzatok (települési önkormányzat abban az esetben, ha nincs alapított közművelődési intézménye), nonprofit gazdasági társaságok és szakmai szervezetek. Magánszemély nem pályázhat!

 

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2017.01.01. – 2017.08.31.

 

Figyelem! Egy pályázó – fenti pályázói körből - egy pályázatot nyújthat be, legfeljebb kettő programmal, programonként legalább három kistelepülésre történő tájolással.

 

A teljes pályázati felhívások az NKA honlapján olvashatóak.