Stratégiai és Fejlesztési Főosztály

A Stratégiai Fejlesztési Főosztály a Nemzeti Művelődési Intézet tartalmi munkájának, valamint működési módjának átfogó keretét adja. Kidolgozza az Intézet szakmai koncepcióját, középtávú stratégiáját, valamint a kiemelt projektekhez a stratégiai háttéranyagokat. Részt vesz a kormányzati és szakterületi fejlesztési prioritások szövegezésében, az „Uniós fejlesztések” 2014–2020-as időszakára. Előkészíti az Intézet fejlesztési javaslatait, a stratégiai tervezést megalapozó tudományos igényű elemzéseket készít.

 

Stratégiai és Monitoring Osztálya révén részt vesz a közművelődés szakpolitikáját, fejlesztési irányait meghatározó országos stratégiai program kidolgozásában, megvalósulásában, ennek során integrálja a közművelődés irányzatainak gazdag tapasztalatait és tudását; feldolgozza és adaptálja a kormányzati stratégiai programokat. A hatáskörében foglaltak szerint szakmai háttéranyagokat, mintaprogramokat készít és állít össze a közösségi művelődés társadalomfejlesztő funkciójának, hatásának széleskörű elterjesztésére. Részt vesz az Európai Unió támogatásával megvalósuló és a szakterületet érintő fejlesztésekben. Tevékenységi körében a központi költségvetésből és az „EU-s forrásból” származó fejlesztések szakmai monitoringját végzi. Előkészítő feladatot lát el a közművelődés országos hatókörű Közművelődés-történeti Gyűjteményének kialakításában, gondozásában, fejlesztésében. A szakmatörténeti gyűjteményben tematikus tárgykörök szerint rendezi a magyar közművelődés tárgyi, épített, szellemi, közösségi hagyományait, s a gyűjtemény gyarapításának érdekében országos mozgalmat kezdeményez.

 

A Főosztály tevékenységében fontos szerepet vállal a Kutatási és Szakinformációs Osztály, amely kutatásokat végez, elemzéseket állít össze a fejlesztéspolitika és a döntés-előkészítés megalapozására, a módszertani-fejlesztő munka irányainak meghatározásához.  Az országos adatszolgáltatás alapján értékeléseket készít; évente statisztikai elemzéseket végez a közkultúra helyzetéről a társadalom művelődési tevékenységéről, állapotáról és folyamatairól, a közművelődési feladatellátás szervezeteinek helyzetéről. Ellátja az országos, területi kulturális, művelődési helyzetet feltáró, a közművelődési elemző, a stratégiai terveket tudományosan megalapozó, döntés-előkészítő rendszeres kutatási, kutatásszervező feladatokat; együttműködve a szakterületen működő tudományos és kutatási feladatokat végző intézményekkel és szervezetekkel. Feladatkörébe tartozik továbbá az országos hatókörű Művelődéselméleti Szakkönyvtár gondozása és fejlesztése. Munkája révén elősegíti a szakterületet érintő képzési tematikákban, és a kapcsolódó területeken készülő szakpolitikai programokban a közösségi művelődés alapértékeinek érvényesítését és a közösségfejlesztési módszerek alkalmazását.