Ismertető

Szín - Közösségi MűvelődésA 2012. szeptember 25-én vehette kezébe először a közművelődési szakma a Szín – Közösségi Művelődés szellemiségében, tartalmában és formájában is megújult 17/4-es lapszámát, amely már méltó módon tükrözte az intézmény életében végbemenő változásokat.
2013 áprilisától intézetünket az új alapító okirat szerint Nemzeti Művelődési Intézetnek hívják. A megújulásnak szerves részét képezi a kommunikációs rendszer teljes körének kiépítése. Ebben a rendszerben van kitüntetett szerepe a Szín című időszaki kiadvány szakmai lappá történő átszervezésének.
A szakma megújulásának irányait bemutató, mintaértékű tevékenységeket és folyamatokat ismertető írásainkat a HÁLÓZAT rovatban találják az olvasók. A HORIZONT rovat a „hálózaton túli” területekről mutat be szemléletében azonos tevékenységeket, a NEMZETKÖZI KITEKINTÉS más országok példaértékű közösségi művelődéséről szól – előterében a szakmánkra legerősebb hatást gyakorló francia gyakorlattal. ARCKÉPEK rovatunk azokat emeli ki a szakmánkat gyakorlók közül, akik azokon a területeken tevékenyek, amelyeket a szakma – társadalom-dinamizáló lehetőségét felhasználva – meg kíván erősíteni a következőkben. MIKROSZKÓP rovatunk társadalmi jelenségeket mutat be, a változásokat inspiráló szemlélettel rendelkező szerzők írásainak közlésével, KUTATÁS és FEJLESZTÉS rovatunk pedig utakat mutat, kezdeményez és inspirál, annak alapján, amit az országos közművelődés gyakorlatában kialakítandónak vagy fejlesztendőnek, megerősítendőnek tart. A lapban fokozatosan megvalósul a generációk széleskörű bemutatkozása. Azokat a szakembereket szeretnénk „láthatóvá tenni” e hasábokon, akik már számos innovációval, mindennapi próbatétellel bizonyították rátermettségüket; azokat, akik nélkül nincs jövője a közösségi művelődésnek.

A lapot jó szívvel ajánljuk a közművelődés, a közösségi művelődés és a vidékfejlesztés területén dolgozó szakembernek számára, de folyamatosan bővülő tartalmaink az oktatási, közgyűjteményi intézmények és a települések életében kiemelt szerepet játszó kulturális és turisztikai szervezetek, vállalkozások számára is tartogat olvasnivalót.