Közös jövőnk: Hajdú-Bihar

Ismertető

A projekt teljes neve: „Közös jövőnk: Hajdú-Bihar” közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásárt
Pályázati azonosító: TÁMOP 3.2.3-08/1-2009-0032
A projekt megvalósításának ideje: 2010.02.10 - 2011.06.30.
A projekt fenntartási időszaka: 2011.07.01 - 2016.06.01.
Támogatás összege: 98 959 909 Ft.

A projekt leírása:

 

A Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ, valamint Hajdú-Bihar megye négy városa művelődési intézményének részvételével jött létre az a megyei konzorcium, amely az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) Társadalmi Megújulás Operatív Programjának TÁMOP–3.2.3/08/1,„Építő közösségek” közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért” tárgyú pályázati felhívására TÁMOP-3.2.3-08/1-2009-0032 azonosító számon regisztrált pályázatot nyújtott be, amelyet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a 2009. július 9-én 98.959.909 Ft támogatásban részesített.

Az együttműködés elsődleges célja, hogy a konzorciumban részvevő közművelődési intézmények akkreditált felnőttképzési szervezetek legyenek. Az előzetes szükséglet és igényfelmérés alapján kialakított és akkreditált képzések megvalósításával hozzá járultak térségük, elsősorban hátrányos helyzetű rétegeinek munkaerő-piaci esélyeinek javításához. A projekt fontos feladata a közművelődési szakemberek felkészítése, átképzése felnőttképzési feladatok ellátására. Minden konzorciumi partner minimum egy saját fejlesztésű képzést és egy adaptált képzést fog megvalósítani.

 

A PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSULÁSA

 

Méliusz Központ (Konzorcium vezető):

 

Akkreditált képzései: Infokommunikációs ismeretek (PL-4511), e-kultúra:internet felhasználói és elektronikus ügyintézői ismeretek ( PL-4761), Infokommunikációs ismeretek (PL-4377), Képzőművészeti kiállításrendező,-szervező (PL-5254).

 

Képzési adatok:

- A Közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanuláséért
- Infokommunikációs ismeretek
-e-kultúra:internet felhasználói és elektronikus ügyintézői ismeretek
-Képzőművészeti kiállításrendező,-szervező

 

2010. december 1-jén lépett életbe felnőttképzési rendszerük, melynek keretében kialakította a felnőttképzési ügyfélszolgálati irodát. Az intézményi akkreditációhoz szükséges szabályozások is ezen a napon léptek hatályba. Folyamatosan fejlesztette a honlapján a pályázattal kapcsolatos felületet és eredményesen működtette a help-desk szolgáltatást.

2010.decemberében adta be az intézmény akkreditációs kérelmet, amelyhez kapcsolódó helyszíni szemle 2010.február 4-én megtörtént. Az intézmény akkreditációs tanúsítványt 2011. március 4.-2015.március 4. közötti időszakra kapta meg.

 

A projekt megvalósítása során 6 munkáltatói fórumot rendezett.

 

Képzéseihez kapcsolódva 71 kompetencia vizsgálatot végzett, amelyek jelentős fejlődést mutattak ki.

 

2011.április 27. - május 05. között kompetencia és készségfejlesztő, ismeretfelújító képzést szervezett a konzorciumi tagok bevonásával 30 órában. A tréningen 15 fő vett részt.

Az alábbi módszertani és oktatási segédanyagokat dolgozott ki:
1. A felnőttképzés dokumentumai
2. Közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért – Oktatási segédlet 3 kötet.
3. Infokommunikációs ismeretek - tananyag

 

Balmazújváros:

 

2010. szeptember 20. és október 22. között lezajlott a Kereskedelmi és vállalkozói ismeretek képzés.
A képzés 18 fővel indult és 16 fő fejezte be. 2010. november 24-én elindult a 350 órás Biogazda képzésük, mely 2011. március 29-én fejeződött be. A képzés 20 fővel indult és 15 fő fejezte be sikeresen.
Harmadik képzésük a pályázat keretében, melynek képző intézménye a „FolkLand Holiday” Szolgáltató Kft, és intézményünk a képzés szervezésében és a lebonyolításában vett részt. A 60 órás Kulturális turizmus elmélete és gyakorlata képzést 7-en kezdték el és fejezték be sikeresen.
Működteti a felnőttképzési szolgáltatások rendszerét, kialakította a felnőttképzési ügyfélszolgálati irodát.

 

Derecske:

 

Az oktatóterem villamos energia hálózatának korszerűsítése befejeződött, megtörténtek a számítógép beszerzések. Működteti a felnőttképzési szolgáltatások rendszerét, kialakították a felnőttképzési ügyfélszolgálati irodát.

 

Akkreditált képzési programok:

• Kereskedelmi és vállalkozói ismeretek Pl-4389/001
• e-kúltura – Internet felhasználói és elektronikus ügyintézői ismeretek PL-2532/001
• Álláskeresési ismeretek PL-4736
• Számítógép a munka világában PL-4511

 

Intézmény akkreditáció:

Időpontja: 2011.03.25.
Lajstromszáma: AL-2404

Lebonyolított képzések

1. Számítógép a munka világában PL-4511 (350 óra)

2. e-kúltura – Internet felhasználói és elektronikus ügyintézői ismeretek PL-2532/001

3. Álláskeresési ismeretek PL-4736

4. Kereskedelmi és vállalkozói ismeretek Pl-4389/001

5. Álláskeresési ismeretek PL-4736

 

Komádi:

 

Sor került egy korszerű oktatóterem kialakítására.

 

Akkreditált és lebonyolított képzések:

Háztáji gazdálkodó (PL-4647), 18 fő kezdte, 18 fő fejezte be 2010. 12. 02.-2011. 04. 28.között.
Álláskeresési ismeretek (PL-4736/001), 20 fő kezdte, 20 fő fejezte be, 2011. 02. 15.-2011. 02. 28.között.
Kulturális turizmus elmélete és gyakorlata, 15 fő kezdte és 15 fő fejezte be, 2011. május 7. és 2011. június 11. között.
Működteti a felnőttképzési szolgáltatások rendszerét, kialakította a felnőttképzési ügyfélszolgálati irodát.

 

Vámospércs:

 

Akkreditált felnőttképzési program : 3 db. Saját kidolgozású – speciális képzési program - Protokoll a mindennapokban PL-4519, valamint a Tormatermesztő-gazdálkodó PL-4832, és az Álláskeresési ismeretek PL-4736/002. (ezt Derecskétől, mint konzorciumi partnertől vették át).
A negyedik képzés a Folkland Holiday Szolgáltató Kft által akkreditáltatott Rendezvénymenedzsment, rendezvényturizmus tanfolyam.
Intézményakkreditáció száma: AL-2395

Működteti a felnőttképzési szolgáltatások rendszerét, kialakította a felnőttképzési ügyfélszolgálati irodát.

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Kapcsolat

Nemzeti Művelődési Intézet Hajdú-Bihar Megyei Irodája
Az iroda postacíme: 4024 Debrecen, Szent Anna u. 18.
E-mail: hajdu (at) nmi.hu

 

Projektmenedzser: Jantyik Zsolt

Partnerek

Kedvezményezettek:

Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ
Debrecen

Veres Péter Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Balmazújváros

Derecske Város Önkormányzata

Közösségi Ház és Városi Könyvtár
Komádi

Vámospércs Város Önkormányzata

Hírek

Képgaléria