Nemzeti Művelődési Intézet Hajdú-Bihar Megyei Irodája

Pályázatértékelő szakmai találkozó Hajdú-Bihar megyében
2016. december 22. 14:06

A Nemzeti Művelődési Intézet Hajdú-Bihar Megyei Irodája szakmai találkozót tartott 2016. december 19-én a „Mi projektjeink” címmel meghirdetett pályázat értékelése kapcsán.

A Nemzeti Művelődési Intézet Hajdú-Bihar Megyei Irodája a nyár derekán pályázatot hirdetett a Kulturális közfoglalkoztatási program keretében a partnerszervezeteknél foglalkoztatott közösségi munkások részére. Olyan projektötleteket várt e pályázat keretében, melyek a helyi értékekre és szükségletekre épülve segítik a közösségek létrejöttét, erősödését, és melyek a kulturális közfoglalkoztatottak munkája által valósulnak meg. November végéig tizenegy sikeresen lezajlott pályamunka érkezett a megyei irodához. A pályaművek elbírálását követően a megyei módszertani iroda úgy döntött, hogy valamennyi partnerszervezet és közösségi munkás által felterjesztett projekt kapjon bemutatkozási lehetőséget segítve ezzel is egymás munkájának jobb megismerését, az egymástól való tanulás és a partnerszervezetek közötti hálózati együttműködés lehetőségét.

A december 19-re szóló meghívásra valamennyi partnerszervezet és közösségi munkás örömmel mondott igent. A barátságos, családias hangulatban eltöltött délutánt Katona Mária módszertani szakreferens nyitotta meg, röviden ismertette a „Mi projektünk” pályázati program célját, az elbírálás folyamatát és a találkozó kereteit. A résztvevői bemutatkozást követően valamennyi partnerszervezet és közösségi munkás szólt a partnerszervezetnél végzett tevékenységéről, a mindennapok során felmerülő nehézségeiről és a sikereiről, örömeiről, amelyek mindig újabb tettekre sarkallják. Beszéltek arról is, hogy miért és hogyan születtek azok a projektek, melyekkel neveztek a megyei iroda által meghirdetett pályázaton. A bemutatott projektek között volt gyerekek számára kiírt vers- és prózaíró pályázat, az egymás elfogadását, a másság elismerését, az előítéletek leküzdését segítő, szemléletformáló egészségnap, az egészséges táplálkozást népszerűsítő komplex rendezvény, a „civil” világot, a nonprofit szervezetek működését bemutató „civil bazár”, népművész oktatók, kézműves mesterek közreműködésével lebonyolított gyermek kézműves tábor is.

A délután második része azon pályamunkák bemutatásával telt, melyeket korábban a megyei módszertani iroda a leginnovatívabbnak, a közösségi igényekre leginkább reagálónak ítélt. Elsőként ebben a körben az Ebesi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. dolgozói által megtervezett és megvalósított „Biciklitúra a Templom-dombhoz” projekt került bemutatásra, mely egy gyermektábor keretein belül valósult meg. A szervezők célkitűzése az volt, hogy a mozgás örömét ötvözzék a helytörténeti ismeretek megszerzésével, illetve a gyerekek a településük történetével játékos formában, egy rendhagyó történelem óra keretében ismerkedjenek meg. A Nagykereki Önkormányzat kulturális közfoglalkoztatott munkatársa egy kézműves csoport, a Nagykereki Alkotókör megalakításával pályázott. A projektbemutató résztvevői megtudhatták, hogy az alkotókör létrehozásának célja a helyi közösség fejlesztése a hagyományőrzés jegyében, alapja pedig a településen elkészített tankatalógus volt. A tagok a környező – szintén hátrányos helyzetű – településeken tett látóutak során kaptak inspirációkat, szereztek tapasztalatokat, tudást a papírfonás mesterségéről, amit azóta már ők is megosztanak másokkal. A harmadikként Nádudvar mutatkozott be. Nádudvaron négy szervezet – az önkormányzat, egy művelődési intézmény, és két civil alapítvány – dolgozói fogtak össze, és kimondottan a Mi projektjeink” felhívásra álmodták és alkották meg a „Nádudvari NMI Társast”, ami valójában egy társasjáték, amely számtalan lehetőséget rejt magában. Többek között játékos formában a település helyi értékeinek, egymás és egymás munkájának jobb megismerésére kínál lehetőséget. A bemutatásából kiderült, hogy ezt a játékot bármilyen más területen is sikeresen lehet alkalmazni. Utolsóként a debreceni Művésztér Műhely Egyesület mutatta be „Fald a sorokat!” címmel benyújtott pályamunkáját. Az egyesület vezetője elmondta, hogy a Debreceni Bike Maffia közösséggel szorosan együttműködve, a két szervezet együttes munkájának eredményeként jött létre harmadik projektként e „Fald a sorokat!” projekt, melynek lényege, hogy az olvasni szerető emberek  liszttel, cukorral, fűszerekkel fizetve jutnak hozzá olyan könyvekhez, melyet már korábban is szerettek volna megszerezni. Az élelmiszerekből a Bike Maffia csapata meleg étellel segíti a város külső peremén meghúzódó hajléktalanokat. A Művésztér Egyesület a projekt kitalálója koordinálja ezt az innovatív adományszervező programot.

 

A késő délutánba nyúló projektértékelő szakmai találkozót a partnerszervezetek és közösségi munkások jó kezdeményezésnek tartották, visszajelzéseik alapján több hasonló rendezvényen a jövő évben is szívesen részt vennének.   

 

 

Jánosik Erika – szakmai asszisztens