Közösségi Kezdeményezések Országos Szakmai Központja

Közösségi Kezdeményezések Országos Szakmai Központ

 

A Közösségi Kezdeményezések Országos Szakmai Központja a Nemzeti Művelődési Intézet országos hatókörű munkáját kiteljesítő, egyben a centralizációs folyamatot kiegyensúlyozó szakmailag decentralizált szervezeti egységeként 2014. február 15-én kezdte meg működését. A szervezeti egység vezetője Jantyik Zsolt.

 

A Közösségi Kezdeményezések Országos Szakmai Központ a további 3 országos hatókörű intézeti szakmai központhoz hasonlóan a főigazgató közvetlen irányításával működik. A Közösségi Kezdeményezések Országos Szakmai Központ az Intézet Stratégiai és Fejlesztési valamint a Szakmai Módszertani Főosztályával együttműködve szakmai feladatokat érintően stratégiai célokat, prioritásokat fogalmaz meg, és azok mentén programokat, módszertani ajánlásokat készít a megyei hálózat irodáinak, valamint biztosítja szélesebb szakmai körben való megismertetését.

 

A Közösségi Kezdeményezések Országos Szakmai Központ munkáját a Szervezeti és Működési Szabályzat alapján munkacsoportok segíthetik. A munkacsoport tagjait az Intézet Főigazgatója kéri fel és bízza meg 6 hónap időtartamra.

A Közösségi Kezdeményezések Országos Szakmai Központ munkacsoportja, mely a közösségi művelődés szemléletformálás támogatására jött létre 11 fővel, 2014. május 6-án alakult meg.  A munkacsoport vezetője Jantyik Zsolt, a Közösségi Kezdeményezések Országos Szakmai Központ vezetője.

 

A Közösségi Kezdeményezések Országos Szakmai Központ abból a tézisből kiindulva, hogy jelen társadalmunk széttagolódott, közösséghiányos, és hogy a hagyományos közösségeket egyre inkább gyenge kötésű csoportok váltják föl, mely az egyéneket és közösségeket összekötő társadalmi kohéziós erő gyöngülését eredményezi, a közösségi művelődés megújítására vállalkozik.

 

Célja a kultúra sajátos eszközrendszerével a közösségek cselekvőképességének, a közösségek hozzáadott értékeinek társadalomalakító folyamatokban való hasznosulásának segítése.

 

A közösségi művelődés fogalmi és tartalmi kereteinek kiterjesztésével és elterjesztésével a közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevők, a közösségi színterek, közművelődési intézmények fenntartói, működtetői és alkalmazottai szemléletformálására kíván hatással lenni. Továbbá a közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevők közösségi cselekvések kezdeményezésére, a közösségek fenntarthatóságára való képessé tételében kíván aktív, ösztönző szerepet felvállalni.

 

A szemléletformálást, - gondolkodásmód, viselkedés, mindennapi szokások megváltoztatását - eszköznek tekinti annak érdekében, hogy a közösségi művelődés fogalmával és gyakorlatával azonosulni tudók hatással lehessenek a társadalmi tőke és társadalmi kohézió növekedésére.

 

A képesség tételt, olyan tudatosan megtervezett folyamatnak tekinti, mely önszerveződő közösségek létrejöttét, megerősödését támogatja, mely által a helyi közösségek képessé válnak saját „intézményeik”irányítására, működtetésére.

 

Célkitűzései megvalósítása érdekében részt vesz stratégiai tervezési folyamatokban, hálózatokat épít, egymástól való tanulási programokat, konferenciákat, műhelyeket szervez, részt vesz a közösségi művelődés jó példáinak elterjesztésében, kutatásokat, modell programokat, közösségépítő, közösségfejlesztő folyamatokat kezdeményez és támogat, kiadványokat jelentet meg.

 

Jantyik Zsolt, szakmai vezető

 

Munkatársak

 

Katona Mária

 

Hajdu Márk András

 

Szikra Dániel Tamás