Közfoglakoztatási arcképcsarnok 7.: Kistelepülés nagy tervekkel
2016. április 08. 10:24

Dékány TiborA Bakony lábánál fekvő Aka Komárom-Esztergom megye délkeleti csücskében a megye legkisebb, mintegy 250 fős lélekszámú települése. A község közösségi-kulturális életének alakulása az elmúlt egy-két esztendő során jelentős fejlődésen ment keresztül – köszönhetően az ez iránt lelkesedést és elhivatottságot érző falubélieknek.

Az elmúlt egy év során legnagyobb eredménynek az Akai Hírmondó című helyi lap tavaly márciusi újraindulása, illetve egy civil szervezet létrehozása tekinthetők; ezek mellett pedig rendszeresen rendeznek meg főleg ünnepi alkalmakhoz kötődő műsorok, programok – színesítve a falu közösségi életét, melynek összefogásában jelentős szerepe van a Hírmondót szerkesztő és számos program szervezésében, lebonyolításában közreműködő kulturális közfoglalkoztatottnak, Dékány Tibornak.

 

Kulturális programok a fiatalabbak és idősebbek számára

Évek óta hagyományosan rendeznek a faluban élő – óvodába, iskolába a szomszédos Bakonysárkányra járó – kicsiknek és nagyobbaknak szóló ünnepségeket, kulturális és szabadidős programokat. Így a könyvtárban az egyes ünnepekre való készülődés jegyében rendszeresen tartanak hagyományőrző kézműves foglalkozásokat. Emellett a szülői munkaközösség az idén már hatodik alkalommal szervezi meg azt az egyhetes napközi jellegű nyári tábort, melyen a faluban nyarait töltő budapesti kézműves hölgy, Csörgő Andrásné Kati néni vezetésével szoktak a gyerekek használati tárgyakat – kulcstartót, könyvjelzőt vagy éppen karkötőt – készíteni fonalból, különféle fonási technikákkal. A kreatív foglalkozások mellett az általában önkéntesek és kismamák segítségével lebonyolított tábori hét eseményeinek részei különböző ismeretterjesztő-ügyességi programok is: az óvodások, alsó és felső tagozatosok vegyes csoportjainak vetélkedői, falura járás és kvízjátékok, valamint rendőrségi bemutatók. A gyerekek számára szakkör jellegű foglalkozást a bakonysárkányi iskolai kórus nyújt – az énekkarba járó akai fiatalok jellemzően az ottani rendezvényeken lépnek fel.

Nyári tábor - kalapban Dékány Tibor

Az évente megrendezett ünnepségek sorában az idei farsangon minden eddiginél többen jelentek meg, minden korosztályból: a Karkuczka Bernadett óvodavezető által felkészített kicsik megnyitóját követően a rendezvény műsorai között szerepelt – elsősorban Tibor jóvoltából – egy operett- és musicalblokk, a szülői munkaközösség tagjai pedig egy zenés paródiával készültek. A legközelebbi közösségi esemény a májusra tervezett családi nap lesz, melyet – csakúgy, mint tavaly – idén is az anyák napi műsorral egybekötötten szeretnének megtartani. (A tavalyi évben Mór Mária, a Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola tanítónője által felkészített iskolások verses-mesés műsora által teljesen megtelt a felújítás előtt álló művelődési ház épülete.) A faluban jelenleg a közelgő húsvéti ünnepekre való készülődésre utalnak a könyvtár asztalán kiskosarakban található, különböző technikákkal festett tojások, valamint a templom mellé kihelyezett, szintén Tibor ötlete nyomán „húsvétivé” átalakított – nyúllal és hímes tojásokkal díszített – betlehem. Az ünnepek után a falu lakói tojásgurításon vehetnek majd részt.

A rendezvények lebonyolításához segítséget szokott nyújtani Mór Antal polgármester, valamint – főként a kézműves foglalkozásokhoz szükséges eszközökkel – a tatabányai József Attila Megyei és Városi Könyvtár.

Élénk kulturális élet jellemzi a községben öt éve működő nyugdíjasklubot is, melynek vezetője – szintén a közösség egyik mozgatórugója – Karkuczka Lászlóné Ibolya néni, aki gyakran tart kézműves foglalkozásokat, ahol horgolni tanítja az érdeklődőket. A tíz főből álló klub tagjai rendszeresen tartanak névnapokat, születésnapokat, általában ők sütnek-főznek is a rendezvények résztvevői számára. Emellett rendszeres színházlátogatók, a székesfehérvári Vörösmarty Színház bérletes előadásait szokták megtekinteni. A faluban tavaly októberben színjátszó kör is alakult, melynek célja a településen élő tehetségek felkutatása, képzése és támogatása.

 

Megalakult a Szebb Akáért Egyesület

A lakosság élhető környezet iránti igénye mutatkozik meg a Szebb Akáért Egyesület elindításában. A civil szervezetet a szülői munkaközösség tavaly novemberben 17 taggal hozta létre, bejegyzése ez év februárjában történt meg. A Karkuczka Bernadett elnök vezetésével működő egyesület nemcsak a településfejlesztés által, de egyéb területen is szeretné javítani a lakosság életminőségét – így kulturális, szabadidős és sportprogramok szervezésével, szociális szolgáltatások nyújtásával. A szervezet elindításban az Együtt Súrért Egyesület elnöke, Pavlitzkyné Miklós Enikő nyújtott segítséget, akivel az alapítók mintegy fél éven keresztül folyamatosan kapcsolatban voltak. Az egyesület közeli tervei között szerepel egyrészt a település közösségi életének felélénkítése – ennek megvalósításához pályázati segítségben bíznak –, távlati cél a paplakban egy alkotóház kialakítása és működtetése. Idén ősszel pedig a szülői munkaközösséggel együtt jótékonyági műsort szeretnének rendezni, az egyesület támogatásáért.

 Advent 2015 - bal szélen Dékány Tibor

Újraindult az Akai Hírmondó

Tavaly márciusban – másfél év szünet után – indult ismét útjára a helyi nyilvánosság megteremtésében és a közösségi élet erősödésében komoly szerepet játszó helyi lap. (Szerkesztője 2010–2013 között Gáspár Mária, a Komárom-Esztergom megyei Hírlap és a 24 Óra, illetve a Kisalföld tudósítójaként is dolgozó újságíró volt.) A lap újbóli elindítására – szakmai kompetenciái alapján – Dékány Tibort kérték fel, aki szeptember óta az Aka Község Önkormányzatánál a Kulturális Közfoglalkoztatási Program keretében dolgozó munkatársként dolgozik a könyvtár épületében berendezett irodában. A hagyományosan nyomtatásban, fekete-fehérben megjelenő lap minden hónap 20. napja után kerül a falu mintegy 100 háztartásának postaládájába.

Az újság szerkesztőjeként Tibor fontosnak tartja, hogy azzal lehetőleg minden korosztályt megszólítson, ezért az általában négy oldal terjedelmű lapban hírek, közösségi eseményekről szóló beszámolók és egyéb érdekességek egyaránt olvashatók. A lakosok minden lapszámban értesülhetnek helyi – akai és a környező falvakbeli – aktualitásokról, közérdekű információkról: az önkormányzat híreiről, településrendezésre- és fejlesztésre vonatkozó szabályok módosításáról (pl. építési engedélyekkel, az önkormányzat pályázataival kapcsolatosan), szolgáltatások elérhetőségéről (pl. bolti nyitva tartásról vagy a szemétszállítás rendjéről), beszámolót olvashatnak közmeghallgatásról vagy éppen a nyugdíjasklub legutóbbi programjáról. A fiatalok információt szerezhetnek képzések indulásáról, de a lap közzétett már például felhívást is a község honlapjának fotópályázatára vagy a kisbéri családsegítő szolgálat gyerekrajzpályázatára. Mivel Tibor a helyi rendezvények rendszeres szervezője és résztvevője, a lapban szerepelnek ünnepségek, események beharangozói, meghívói, emellett a Hírmondó Facebook-oldala is mindig tájékoztatja a lakosságot a közelgő programokra. Ugyanígy helyet kapnak rendezvényekről írt rövid képes tudósítások – így a 2016. februári számban kétoldalnyi fotó tudósít az idei farsangi mulatságon a legkisebbek és legidősebbek zenés-táncos műsorai által teremtett vidám hangulatáról. Az olvasók a lapban – legtöbbször valamilyen ünnephez, évszakhoz kötődően – verseket, rövid írásokat, a gyerekek rajzokat és kifestőket is találnak. A hírek és beszámolók mellett rendszeresen olvashatók a környezettudatosságra érzékenyítő írások. Ehhez Tibor – a saját írásai mellett – két helyi lakos cikkeit szokta megjelentetni. Dr. Virágh Hadas Mária gyógyszerész egészséges táplálkozás témában többször publikált már a Hírmondó hasábjain: a decemberi számban az almafogyasztás, a januáriban pedig a húsleves kedvező élettani hatásiról, ez utóbbit falusihúsleves-recepttel kiegészítve. Az októberi számban Szabó Zsuzsa természetgyógyász lélekgyógyászati témájú cikkei voltak olvashatók; januárban a farsangi ünnepkör kialakulásáról, az ahhoz kapcsolódó szokásokról Karkuczka Bernadett írásából tudhattak meg számos érdekességet az olvasók. A „külsős” szerzők mellett Tibor is aktívan publikál: a „Vegyszerek nélkül is lehet makulátlan a lakás” címet viselő rövid írások nemcsak a környezetvédelem fontosságát hangsúlyozzák, de gyakorlati tanácsokkal is ellátnak a környezetkímélő háztartásvezetéshez. Ezenkívül cikksorozatot jelentetett meg illemtani szabályokról – a karácsonyi számban például arról, hogy milyen szempontokat érdemes figyelembe venni, ha az ajándékozással valódi örömet kívánunk szerezni.

Az újság összeállításában és megjelentetésben Klenota Hajni működik közre – aki rendezvények szervezésében és lebonyolításában is rendszeresen segédkezik –, a sokszorosítás Bakonysárkányban történik.

Tibor további kezdeményezése a Mindenki Irodája, mellyel heti három alkalommal nyújt segítséget az – elsősorban idősebb – lakosoknak hivatalos ügyek intézéséhez, levelek megválaszolásához. 

 

Szerző: Nádasi Dóra

 

***

Dékány Tibor 1993-ban Szegeden nyomdaipari technikusként végzett, kézi könyvkötészetet tanult. Ezután a Szegedi Nemzeti Színház titkárságán, majd rendezőasszisztenseként dolgozott, valamint a színház művészközvetítő és koncertszervező cég által szervezett németországi vendégszereplésein „mindenesként”, rendezőasszisztensként működött közre. Emellett rendszeresen szervezett zenés operettműsorokat vidéki kultúrházak részére. Családja révén már gyerekkorában kapcsolatba került a német nyelvvel, négy évig Németországban is dolgozott. 11 éve él Akán. 2015-ben a Magyar Újságírók Szövetsége Helyi Lapok Szakosztálya és a Media Provincia Egyesület képzésén szerkesztői és fényképezési ismereteket tanult. Hobbija a színház és a zene, folyamatosan nyomon követi az – elsősorban vidéki – színházak életét és a nemzetközi operaéletet. Tagja az operabarátok, operett- és musicalrajongók táborának.