Ismertető

A Nemzeti Művelődési Intézet 2013-ban indította útjára a közművelődési szolgáltatáshiányos településeken „Kapunyitogató” című programját. Az elmúlt év jó tapasztalatai a „Kapunyitogató” eseménysorozat továbbélését indokolják, ezért 2014-ben újabb 203  (177 magyarországi és 26 határon túli magyarlakta) település megszólításával igyekszünk lehetőséget biztosítani a közművelődési szolgáltatások eléréséhez. Célunk, hogy azokon a településeken, ahol a művelődési ház bezárt, és csak úgynevezett „kulcsos” házként működik, néhány napra kinyíljon az intézmény, és a falunapokhoz kötődően szervezett kulturális programok mellett a lakosság más közösségi-kulturális eseményeken is részt vehessen.Célunk továbbá, hogy szakmailag támogassuk a helybelieket abban, hogy felismerjék és alkalmazni tudják a rendelkezésükre álló erőforrásaikat, melyeket a közművelődés eszközeiként az adott közösség szolgálatába állíthatnak.

 

A kistelepülések közösségeit és intézményeit megszólítva és aktív, cselekvő részvételükre építve mintegy 2000 kollektív művelődési programot hívtunk életre melyek során 2, időben egymástól elkülönülő esemény zajlik, így összesen 406 közösségi alkalmat kezdeményezünk.  A sokszínű programok megvalósulása során különös figyelmet fordítunk arra, hogy a „látogatók” aktív résztvevői legyenek az eseményeknek, és ne passzív közönségként legyenek jelen.

 

Ezek a közösségi események nemcsak hasznos szabadidős programokat biztosítanak, hanem közösségi és személyiségfejlesztő hatással is bírnak minden korosztály számára. Sokak számára a „hétköznapok” nem teremtik meg a lehetőségét annak, hogy saját szűkebb közösségükben bármiféle társadalmi szerepvállalást gyakorolhassanak.

A „Kapunyitogató” program megvalósulásával új közösségi folyamatok indulnak be, javul a helyi lakosság életminősége, nő a résztvevők helyi identitástudata, erősödik önszerveződő képességük. A programok során feltárulnak az adott település építészeti, természeti, egyéb tárgyi kincsei, megelevenednek és feltárásra kerülnek feledésbe merült hagyományok, még továbbörökíthető szellemi kulturális örökségek.

 

A programba közvetlenül és közvetett módon előreláthatólag 50-60 000 főt tudunk majd bevonni.

Hisszük, hogy a kistelepüléseken élők társadalmi szerepvállalását segítő programunk a fejlődőképes közösségek érdekében nélkülözhetetlen értéket képvisel.

 

A rendezvénysorozat megvalósítását a Nemzeti Kulturális Alap támogatja.