Igazgatási Osztály

Igazgatási Osztály

 

Az SzMSz alapján a Nemzeti Művelődési Intézet vezetését az Igazgatási Osztály segíti, melynek tevékenységét az igazgatási osztályvezető irányítja. Közreműködik a főigazgatói, illetve a szakmai igazgatói döntések előkészítésében, megalapozásuk elősegítésében, valamint végrehajtásuk megvalósulásában, a megvalósulás ellenőrzésében.

 

Az Igazgatási Osztály feladatkörében:

 

- irányítja és koordinálja az Intézet igazgatósági döntés utáni feladatkiadási-, megvalósítási-, utókövetési-, számon­kérési-, és határidő-figyelési rendszerét, felel az intézeti ügyintézés jogszabályokban és a belső szabályzatokban meghatározott rendjéért;

- gondoskodik a főigazgató és a szakmai igazgató saját hatáskörben megteendő intézkedéseinek előkészítéséről, a megfelelő információk és anyagok összegyűjtéséről, bonyolítja a főigazgató és a szakmai igazgató levelezését;

- figyelemmel kíséri az intézkedésre kiadott anyagokkal kapcsolatban tett operatív intézkedéseket; a más szervezeti egységek által előkészített, a főigazgató és a szakmai igazgató nevében elkészített iratokat kiadmányozásra előkészíti;

- rendszerezi és előkészíti a főigazgatóhoz és a szakmai igazgatóhoz címzett teljes ügyirat- és levélforgalmat, eljuttatja a miniszter által intézkedésre kiadott anyagokat a hatáskörrel és feladatkörrel rendelkező szervezeti egységhez;

- előkészíti, technikailag lebonyolítja a vezetői értekezleteket, ellátja az ahhoz kapcsolódó adminisztratív és titkári feladatokat;

- kapcsolatot tart fenn a közhatalmi és a központi közigazgatási, valamint más központi költségvetési szervek és az Intézet között;

- szervezi és segíti a főigazgató és a szakmai igazgató intézeti és közéleti tevékenységét;

- a főigazgató és a szakmai igazgató megbízásából megbeszéléseket, egyeztetéseket folytat;

- közreműködik a főigazgató és a szakmai igazgató programjainak szervezésében, a közsze­replésekre, szakmai, hazai és nemzetközi programokra való felkészí­tésében;

- nyilvántartja a főigazgatói-, illetve egyéb belső utasításokat, körleveleket, ügyrendeket, gondoskodik azok kiadás előtti egyeztetéséről, jogi kontrolljáról, megismertetéséről;

- közreműködik a közművelődést érintő koncepciók, stratégiai tervek készítésében, illetve jogi javaslattal él ezekkel kapcsolatban;

- kidolgozza a főigazgató és a szakmai igazgató számára a szakmai irányítás körébe tartozó dokumentumok jogalkalmazásra vonatkozó tartalmi elemeit;

- kidolgozza, valamint végrehajtja az Intézet egységes humánpolitikai koncepcióját;

- koordinálja és figyelemmel kíséri a főigazgatóhoz és a szakmai igazgatóhoz érkező egyedi ügyek, közérdekű bejelentések és panaszok elbírálásával kapcsolatos ügyintézést.

 

Vezető:

Dr. Dráviczky Gyöngyi osztályvezető

 

Munkatársak:


Agócsné Spanics Otília 

 

Dr. Németh János István