Újabb 25 fő vehette át Közművelődési szakember I. bizonyítványát
2016. december 21. 17:40

Újabb 25 fő vehette át Közművelődési szakember I. bizonyítványát

A közel egyéves képzés pénteki záróvizsgájának eredményeként már közel százra tehető azoknak a közművelődési szakembereknek a száma, akik a Nemzeti Művelődési Intézet szervezésében lebonyolított képzés során szerezhették meg OKJ-s szakmai végzettségüket.

A Nemzeti Művelődési Intézet felnőttképzési tevékenységének újabb mérföldköveként az intézmény Országos Felnőttképzési Szakmai Központja által lebonyolított képzés eredményeképp – a 2016. december 9-én zajló sikeres záróvizsgát követően – újabb huszonöt, a közművelődési terület iránt érdeklődő szakember szerzett államilag elismert szakképesítést. A 240 órás, 30 alkalomból álló képzés résztvevői olyan diplomás, közművelődésben dolgozó, vagy e területen elhelyezkedni kívánó szakemberek vagy érdeklődők, akik mindeddig nem rendelkeztek szakirányú felsőfokú végzettséggel. A képzésszervezők reményei szerint a képzésben résztvevők szakképesítésükkel képessé váltak ahelyi művelődési-folyamatok, alkalmak, közösségi kapcsolatok, a megértés együttes élményeihez tevékenységi formákat kínálni, azokat lebonyolítani. Az elméleti és gyakorlati órák során bepillantást nyertek a közösségszervezés alapjaiba, emellett a közművelődési feladatellátás tervezési és igazoló dokumentációjának elkészítésében is jártasságot szereztek, és mindezen tevékenységek érdekében forrásteremtési technikákat is elsajátítottak.

 

Az államilag elismert, felsőfokú szakirányú végzettséget adó, hat modulból álló tanfolyam 96 óra elméleti és 144 óra gyakorlati óráján a résztvevők a kultúra és a közművelődés különböző, ám kiemelkedően fontos területeit érintő tanegységeken keresztül sajátíthatták el mindazt az elméleti és gyakorlati tudást, amely egy közművelődési területen dolgozó szakember eredményes működésének elengedhetetlen feltétele.

Nagy Sándor Zoltán, a vizsgabizottság elnöke

A vizsgán való részvétel feltétele a modulzáró vizsgák sikeres letétele mellett egy szigorú előírások szerint elkészült záró dolgozat elkészítése volt, melynek során a vizsgázó egy általa kiválasztott közművelődési intézményt mutathatott be esettanulmányon keresztül.  A szakmai vizsga napján gyakorlati vizsgatevékenységként egy Európai Uniós pályázat szakmai értékelését végezték el a résztvevők, majd a szóbeli vizsgával ­– egy tétel kidolgozásával, szóbeli ismertetésével, illetve a záró dolgozat megvédésével – zárult a tanultak számonkérése.

 

A vizsgázók kiváló teljesítményét, valamint a képző- és vizsgaszervező intézmény munkáját egyaránt külön méltatta a vizsgabizottság elnöke Nagy Sándor Zoltán, illetve a komplex szakmai vizsgán elért 4,76 százalékos átlageredmény is az alapos felkészültségről tanúskodik.

 

A vizsgázóknak ezúton is gratulálunk a képzésben és a vizsgán nyújtott teljesítményéhez!