Új segédlet készült a 2016. évi közművelődési statisztikai adatgyűjtéshez
2015. december 17. 15:41

Új segédlet készült a 2016. évi közművelődési statisztikai adatgyűjtéshez

Hasznos módszertani segédanyaggal támogatja a Nemzeti Művelődési Intézet a 2016-os közművelődési ágazati adatszolgáltatás elvégzését. A segédanyagok a honlapon az érdeklődő szakemberek számára elérhetőek és letölthetőek. 

A Művelődési Intézet a közművelődést érintő ágazati statisztikai adatszolgáltatás adatainak összegyűjtése, rögzítése során 2015-ben azt tapasztalta, hogy az adatszolgáltatók egy része, különösen a kisebb közművelődési szervezetek, közösségi színterek, a tevékenységükkel kapcsolatos adatokat év közben folyamatosan nem a jelentés szerkezete szerint rögzítik, így az éves jelentés kitöltése a szükségesnél nagyobb feladatot ró a jelentést kitöltőkre.

 

A Művelődési Intézet a 2016. évi adatgyűjtés támogatására komplex, rugalmasan használható, felhasználóbarát segédletet készített az OSAP 1438 számú statisztikai jelentőlap alapján. A munkalapok és táblázatok a 2015. évi űrlap szerkezetét követik, néhány helyen további információgyűjtési lehetőséget is tartalmaznak.

Abban bízunk, hogy az anyagot sokan fogják letölteni és a kedvező tapasztalatok alapján 2016. január 1-jétől széles körben elterjed a használata. Fontos felhívnunk a figyelmet arra, hogy a segédlet nem helyettesíti a közművelődési statisztikai jelentőlap kitöltését!

A statisztikai jelentés az év során keletkezett elemi adatok összegezése. Az elemi adatok gyűjtése, megőrzése az adatszolgáltató kötelezettsége. A segédlet a rendezvények, programok tekintetében tételenként rögzíti a látogatók, résztvevők, foglalkozások számát.

Az amatőr művészeti formák, klubok, képzések esetében ajánlott a közösségi munkanapló használata, mert az tartalmazza a tagok számát és életkor szerinti összetételét, a foglalkozások, bemutatkozások számát. A munkanapló a Művelődési Intézet honlapjáról letölthető.

A használattal kapcsolatban felmerülő kérdésekre a Művelődési Intézet területileg illetékes megyei irodái és az Országos Minőségfejlesztési Központ munkatársai szívesen válaszolnak.

 

/storage/files/files/Muvelodo_kozossegi_munkanaplo_sablon,doc típusú fájlMűvelődő közösségi munkanapló sablon

 


Segédlet közművelődési adatok gyűjtéséhez