Több mint 100 fő vehette át bábcsoportvezetői tanúsítványát
2016. december 21. 12:55

Több mint 100 fő vehette át bábcsoportvezetői tanúsítványát

2016 őszén a Nemzeti Művelődési Intézet Országos Felnőttképzési Szakmai Központjának koordinálásával Magyarország összesen hat településén valósulhatott meg a bábcsoportok vezetéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket átadó 60 órás „Bábcsoportvezetői alapismeretek I.” és a ráépülő 30 órás „Bábcsoportvezetői alapismeretek II.” Közművelődési Akkreditációs Szakbizottság által akkreditált közművelődési szakmai továbbképzés. 

A képzések indulásának előkészítése már a nyári hónapokban megkezdődött. Az akkreditációs anyagok benyújtását szakmai egyeztetések előzték meg, melyeken a bábos szakmát képviselő szakemberek elsősorban az időtartamra, a tartalomra és a belépési feltételekre vonatkozóan határoztak meg konkrétumokat. Ezekre az egyeztetésekre épült a Nemzeti Művelődési Intézet – későbbiekben még inkább megerősödött – szakmai együttműködése a Magyar Bábjátékos Egyesület és a Magyar Bábjátékos Szövetség szakembereivel. A közös munka gyümölcseként született meg a „Bábcsoportvezetői alapismeretek I.” 60 órás és a ráépülő „Bábcsoportvezetői alapismeretek II.” 30 órás képzési program.

 

A minden helyszínen két ütemben zajló képzések lebonyolítási időszaka 2016. szeptember 23. és 2016. december 3. közé esett. A 60 órás programot az előzetesen kijelölt hat színházzal együttműködve valósította meg a Művelődési Intézet: Napsugár Bábszínház (Békéscsaba), Mesebolt Bábszínház (Szombathely), Harlekin Bábszínház (Eger), Báb-Szín-Tér Közhasznú Alapítvány Műhelyháza (Kaposvár), Ciróka Bábszínház (Kecskemét), Vojtina Bábszínház (Debrecen).

Bábkészítő foglalkozás

A képzések egyediségét és hangulatát a képzési helyszínek adták, valamint az, hogy az oktatói gárdát a bábszínházban dolgozó bábszínészek alkották. A résztvevők mindennek köszönhetően testközelből tapasztalhatták és ismerhették meg a bábozás rejtelmeit. A képzés 8 alkalmán bábokat készítettek, bábozni tanultak, játszva tanulták meg a bábozás elméletét, melynek eredményeként minden képzési csoport két-három tagból álló kiscsoportban dolgozva, egy bábelőadás bemutatásával teljesíthette a képzést. A „Bábcsoportvezetői alapismeretek I.” képzés elvégzését bizonyító tanúsítványt 113 fő vehette át 2016. november 19-ig.

 

A 60 órás képzés végzettjei a 30 órás „Bábcsoportvezetői alapismeretek II.” képzésen szerezhettek további ismereteket a bábcsoportok sajátosságairól és vezetéséről. A résztvevők tréninggyakorlatokon keresztül tapasztalhatták meg a csoportvezetés különböző módszereit és formáit. Az elégedettségi eredmények – a 60 órás képzéshez hasonlóan – a legtöbb képzési helyszínen 9 átlagpont feletti értékelést mutattak az oktatók, a helyszínek, az oktatásszervezés és a képzés egészére vonatkozóan.

A képzések megvalósításában nagy szerepet vállaltak a Nemzeti Művelődési Intézet érintett megyei módszertani irodáinak kijelölt kollégái is, akik a képzési helyszíneken, a képzés közvetlen szervezőiként mindvégig nagy lelkesedéssel, rugalmassággal és odafigyeléssel törekedtek a bábszínházakkal, az oktatókkal, a résztvevőkkel és a koordinációs feladatokat ellátó Országos Felnőttképzési Szakmai Központ kollégáival való kapcsolattartásra.

Végzettek egy csoportja

Az összesen tizenkét tanfolyam megvalósításának időszaka egy közös kezdeményezésként megszülető szakmai értékelő nappal zárult 2016. december 8-án. Az értékelő napon a megyei kollégák beszámoltak az elégedettségi eredményekről és a képzés megvalósításának tapasztalatairól. Az értékelésre ezzel együtt meghívást kaptak a 60 órás képzés lebonyolításában kiemelkedő szerepet játszó bábszínházak munkatársai és oktatói is. A napot Dr. Tóthné Bodor Anita (Országos Felnőttképzési Szakmai Központ, központvezető) rövid összegző előadása nyitotta meg, melyben a képzési csoportok életét bemutató képválogatás idézte fel a bábgyakorlat élmény-dús pillanatait. Ezt követték a résztvevők felszólalásai.

Összességében minden bábszínházas kolléga kiemelkedőnek ítélte a Nemzeti Művelődési Intézet által nyújtott lehetőséget, a képzést és annak támogatását, mely valóban egy mérföldkövet jelentett, és hidat képezett a különböző szakterületek között. Megállapították, hogy továbbra is nagy szükség van egy központi, koordináló szervezetre, szükség van arra, hogy az ilyen és hasonló képzések finanszírozása megoldott és támogatott legyen. A képzésre 161 fő jelentkezett – a képzés folytatására tehát már csak a fennálló igény miatt is feltétlenül szükség van.

 

 

Rátfai-Takács Renáta

felnőttképzési referns