Szakértőkkel a közművelődési szakma minőségének fejlesztéséért
2016. március 09. 11:13

Szakértőkkel a közművelődési szakma minőségének fejlesztéséért

A Nemzeti Művelődési Intézet Országos Felnőttképzési Szakmai Központja az Országos Minőségfejlesztési Központtal együttműködésben bonyolította le a nemrégiben akkreditáltatott „Közművelődési szakértő képzés” elnevezésű 60 órás szakmai továbbképzés, első pilot/próba programját. A képzés tartalmában foglalt közművelődési szakma minőségének fejlesztése mellett a továbbképzés első csoportjának próbajellege is a későbbi csoportok képzésének minőségi fejlesztését volt hivatott szolgálni. 

A végzettek a tanfolyamon való részvételüket követően – további jogszabályi előírások által meghatározott feltételek teljesülése mellett – olyan, a közművelődési szakterületen felmerülő szakkérdésekben végezhetnek szakértői tevékenységet, amelyben a jogszabály előírja szakértő bevonását. A hiánypótló képzés létrejöttét különösen indokolta, hogy a kulturális szakértői tevékenység folytatásának feltételeiről valamint a nyilvántartás vezetéséről szóló OKM rendelet kifejezetten előírja, hogy szakértői engedélyt – egyéb feltételek mellett – csak azok kaphatnak, akik az 1/2000 (I.14.) NKÖM rendelet szerinti akkreditált közművelődési szakértői tanfolyam elvégzését igazoló tanúsítvánnyal rendelkeznek.

Az Országos Felnőttképzési Szakmai Központ által újonnan indított képzés elsődleges célcsoportját azon felsőfokú diplomával rendelkező, legalább három éve aktív közművelődési tevékenységet végző szakemberek alkották, akik elhivatottságot éreznek, hogy szakértői munkájukon keresztül is segítsék a szakma területén működő intézmények hatékonyabb működését, minőségfejlesztését.

A tízalkalmas képzés óráin a résztvevők elsőként Brüll Edit, az EMMI Kultúráért Felelős Államtitkárságának közigazgatási tanácsadója előadásában ismerkedhettek a tevékenységhez elengedhetetlenül szükséges jogszabályi környezettel. A további órákon a költségvetési szervek, a pénzügyi ismeretek gyakorlati alkalmazásának részletes megismerésére került sor, ezt követően pedig a közművelődési feladatellátás országos, továbbképzési valamint országos szakfelügyeleti rendszerének területébe is betekintést nyerhettek a szakemberek. A képzést végző oktatók jórészt a Nemzeti Művelődési Intézet kiváló szakemberei közül kerültek ki.

Utolsó alkalommal a résztvevők egy általuk választott közművelődési feladatot ellátó intézményre vonatkozó átfogó szakfelügyeleti jelentés kiválasztott részének szakszerű elkészítésével, majd annak szóbeli bemutatásával és megvédésével adhattak számot tudásukról. A továbbképzés zárásaként Polyák Albert főigazgató záróbeszédének kíséretében vehették át a képzésben való sikeres részvételüket igazoló tanúsítványt.

 

Az Országos Felnőttképzési Szakmai Központ kiemelt feladatának tartja, hogy folyamatos párbeszédet tartson fenn a képzések résztvevőivel, és ezek segítségével, valamint az elégedettségi kérdőívekben megfogalmazódott igények mentén folyamatosan javítsa, továbbalakítsa, fejlessze képzéseinek színvonalát.

Pár héten belül új képzési csoport indulása várható. A további információkkal hamarosan jelentkezünk.

Szabó Tünde