Példaadó közösségi kezdeményezések a Beke Pál emlékkonferencián
2016. április 22. 18:58

Példaadó közösségi kezdeményezések a Beke Pál emlékkonferencián

Április 21-én a Nemzeti Művelődési Intézetben rendezték meg a „Méltóságkereső” című, Beke Pál emléke előtt tisztelgő konferenciát a Beke Pál Emlékcím alapítói: a Civil Közösségi Házak Magyarországi Egyesülete, a Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Társaság, a Közösségfejlesztők Egyesülete, a Magyar Comenius Társaság, a Nemzeti Művelődési Intézet, valamint a Települési Gyermekönkormányzatokat Segítők Egyesülete. Az Emlékcímet – hasonlóan az elmúlt évekhez – a konferencia keretében az alapítók nevében Beke Pál felesége, Menyhárt Ildikó adta át.

A konferencia fórumul szolgált mindazoknak a példaértékű kulturális, művelődési és ifjúsági szervezetek, intézményeknek, kezdeményezéseknek, melyeknek köszönhetően a helyi közösségek visszanyerik, megerősítik és megtartják méltóságukat.

 

Az ország különböző pontjairól érkező közösség-, ifjúságfejlesztőket, önkénteseket, közösségi művelődési szakembereket – Kárpáti Árpád, a Nemzeti Művelődési Intézet szakmai igazgatója köszöntötte. Elmondta, hogy a szakmában dolgozók számára Beke Pál ma is érvényes gondolatai a nehézségeken túllendítő, inspiráló útravalóként szolgálnak. Rámutatott, hogy e gondolatok jegyében a közösségi művelődés területén napjainkban zajló változásokra új lehetőségként kell tekinteni.

 

A konferencia alaphangját Dr. Koncz Gábor, a Magyar Comenius Társaság alelnöke adta meg, aki az évtizedeken keresztül végzett közös munka emlékeit felidézve méltatta Beke Pál szellemi örökségét: emlékeztetett rá, hogy a népművelés közművelődéssé válásával párhuzamosan indult el Beke Pál, Varga Tamás és kollégáik indíttatására az a folyamat, melynek során a művelődési intézmények a helyi közösségfejlesztésben komoly szerepet vállaltak fel.

 

Mészáros Zsuzsanna közösségfejlesztő egy viszonylag új jelenségre, a társadalmi és közösségi vállalkozások jelentőségére hívta fel a figyelmet előadásában. A két forma közötti számos hasonlóság mellett a különbözőségüket akként szemléltette, hogy míg a társadalmi vállalkozások piaci körülmények között, piaci alapú működés keretében, piaci szolgáltatásokat nyújtva vállalnak fel társadalmi célokat, addig a közösségi vállalkozások már megalakulásukkal megvalósítják a kitűzött társadalmi célt. Ezek a kezdeményezések számos lehetőséget rejtenek a civil szervezetek, a kistelepülések közösségei vagy a hátrányos helyzetű csoportok számára is.

 

Kovács István, az Oszkói Hegypásztor Kör elnöke a 31 éves múlttal rendelkező szervezet sokoldalú munkáját mutatta be, mellyel a vasi Hegyhát értékeit védik a kör által egyesített civil szervezetek és társadalmi vállalkozások. Az Oszkói Hegypásztor Kör eredeti célja a hegyháti zsupfedeles présházak megőrzése volt, mára azonban többek között hagyományőrzéssel, helyi ünnepek szervezésével, közösségi ház létrehozásával, zsupkészítő műhelyekkel, helyi foglalkoztatási programok indításával, helyi termékek népszerűsítésével, erdei iskolával és turisztikai kínálattal is bővült a szervezet tevékenysége. A „multifunkcionális” hegypásztorok eredményei hátterében talán az áll, hogy az egyéni ambíciók közösségi keretek között is tudnak érvényesülni – mutatott rá az előadó.

 

Monostori Éva, a Civil Közösségi Házak Magyarországi Egyesületének elnöke az Élettér Egyesület által működtetett, egy tíz évig tartó együttgondolkodás jóvoltából létrejött komáromi Mag-ház indulását és tevékenységét mutatta be. Az intézmény létrejöttével Beke Pál egyik víziója, a közösségek által létrehozott és fenntartott művelődési ház valósult meg. Monostori Éva hangsúlyozta, hogy a kistérségi civil szolgáltatásokkal, valamint gyermek- és ifjúsági programokkal foglalkozó intézmény máig tartja magát az eredeti elképzeléshez, miszerint nem kiszolgálni, hanem szolgáltatni, nem csupán kínálni, hanem aktivizálni és bevonni szeretnék a helyi közösségeket. 

 

Csabai Lucia és Molnár Aranka közösségfejlesztők, a Dialóg Egyesület és a Közösségfejlesztők Egyesületének munkatársai a modern kor kihívásaira reagálva egy olyan közösségi tervezési felületet ismertettek meg a közönséggel, melyhez egy izlandi gyakorlat szolgált példaként. Az E-Dialóg – melynek alapjául a Your Priorities program szolgált – jelenleg a Közösségi tervezési modellek Borsod-Abaúj-Zemplén megyében projekt céljait szolgálja: nagy érdeme, hogy lehetővé teszik a sokféle tudás összeadódását, a társadalmi tudatosság erősítését. Az izlandi Citizens Foundation partnerségével megvalósult projekt során Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 3 kisebb településsel, 2 vidékfejlesztési LEADER közösséggel és Miskolc városával dolgoztak együtt a szakemberek, a munka fókuszában az online és a személyes közösségi tervezés kombinációja állt.

 

Kovács Vanda ifjúságfejlesztő, tréner „Fészekrakók– Közösségi tervezés és építkezés fiatalokkal és fiataloknak” című előadásában izgalmas példákat mutatott be arról, hogyan sikerült a gyerekek és fiatalok „bunkiépítő” motivációit megmozgatva maradandó, kreatív szabadtéri közösségi terek létrejöttét elősegíteni az építészet és a közösségfejlesztés eszközeit egyesítő programokban. A tervezés és építés ezekben a kezdeményezésekben a tanulási folyamat részei, melyek révén a fiatalok együttműködést, egymásért és a közösségért érzett felelősségvállalást sajátítanak el.

 

Hoffner Tibor, a Közép-dunántúli Szövetség az Ifjúságért vidékfejlesztője egy olyan, a fiatalok helyben tartását megcélzó térségi ifjúsági stratégia elkészültének hátterét mutatta be, mely a fiatalok bevonásával és aktív közreműködésével készült. A Balaton-felvidéki ifjúsági stratégiához ifjúsági szervezetek indítottak átfogó kérdőíves felmérést: a feldolgozott adatokból többek között kiderült, hogy nagy igény mutatkozik a fiatalok körében élhető közösségi terekre, pezsgő közösségi életre, valamint arra, hogy az életüket érintő települési döntések meghozatalába az ő képviselőiket is bevonják.

 

Gulyás Barnabás, a Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Társaság elnöke a szervezet tevékenységének ismertetése mellett a fiatalok jobb közéleti részvételét segítő „RÉV – Részrevétel” projekt és honlap indulását jelentette be a konferencián. . A projekt 40 település ifjúsági közössége számára nyújt majd szakmai-módszertani támogatást (képzést, mentorálást stb.) ahhoz, hogy – településük döntéshozóival, „felnőtt önkormányzatával” együttműködve – meg tudják valósítani elképzéseiket.

 

 

A szakmai tanácskozás záró előadásában Dr. Arapovics Mária, Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány elnöke összegezte a közösségfejlesztő szakma jelenét, valamint jövőjének lehetséges irányait. Felhívta a figyelmet két uniós pályázati projekt indulására: a Cselekvő közösségek (EFOP-1.3.1-15) projekt módszertani hátteret biztosít a helyi közösségi programok megvalósítását célzó, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében támogatott kezdeményezésekhez.

 

A konferencia előadásai által bemutatott jó gyakorlatok megismerése után adta át a Beke Pál Emlékcímet Menyhárt Ildikó, Beke Pál felesége. A 2010 óta évente adományozott elismerést minden évben két szakember kapja meg: egy, aki a közösségi művelődés és egy, aki a gyermek- és ifjúsági munka területén dolgozik. Idén ifjúsági területen Balogh Anikó, a Demokratikus Alsómocsoládi Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat felnőtt segítője, míg a közösségi művelődés területén Mészáros Zsuzsanna közösségfejlesztő részesült elismerésben.

Balogh Anikó, az ifjúsági kategória díjazottja

 

A rangos esemény zárásaként lépett a szakmai nyilvánosság elé a faluház mozgalmat feldolgozó, Makovecz Imre és a közösségfejlesztés szakmai alapjait lefektető szakemberek, köztük Beke Pál szellemiségét megidéző „Belül kell felépíteni a házat – Faluház mozgalom és közösségfejlesztés” című film. A hiánypótló filmet Zajti Ferenc rendezte, elkészítését a Magyar Művészeti Akadémia támogatta. 

 

Az esemény galériáját itt tekintheti meg