Negyedszázadnyi ifjúságügy
2016. május 05. 12:02

Negyedszázadnyi ifjúságügy

Fontos kutatási eredményeket publikál az Ifjúságszakmai Társaság gondozásában megjelent, „Negyedszázad – Magyar Ifjúság 2012” című tanulmánykötet, amelyet május 3-án mutattak be a Nemzeti Művelődési Intézetben. A rendszerváltás óta felvett ifjúságkutatási adatokat feldolgozó kötet egy ifjúságügyi sorozat negyedik darabja. 

Az ifjúságügyi szakirodalomban kiemelt szerephez jutó kiadvány a fiatalok élethelyzetének és életmódjának időbeli változásait követi, az elmúlt 25 év tendenciáit és jellegzetességeit összegezve.

Kárpáti Árpád

A könyvbemutatót Kárpáti Árpád, a Nemzeti Művelődési Intézet szakmai igazgatója nyitotta meg. Bevezetőjében a hozzáállásbeli változás időszerűségére, a problémaközpontú gondolkodás helyett a lehetőségek kibontására mutatott rá az ifjúságügy területén.

 

A Negyedszázad kötet megvalósulásának hátterét és előzményeit Nagy Ádám habil. PhD. projektvezető, az Ifjúságszakmai Társaság elnöke mutatta be. A fiatalok élethelyzetének és életmódjának időbeli változásait követő, az elmúlt 25 év tendenciáit és jellegzetességeit összegző kiadvány szakmai tartalmának hitelességét az ifjúságügy különböző területein tevékenykedő szerzők mellett az ezredforduló óta négyévente ismételt nagymintás (országos, 8000 fős), reprezentatív adatfelvétel biztosítja.

Nagy Ádám habil. PhD.

2012-ben jelent a Magyar Ifjúság 2012 kutatás gyorsjelentése, melyet 2013-ban a kutatás eredményeit mélyebben elemző tanulmányokat tartalmazó Magyar Ifjúság 2012 kiadvány követett. A 2014-ben megjelent „Magyar Ifjúság 2012 – Másodkézből” című kötetben olyan elemzések szerepelnek, amelyek egyes kutatói gondolatkísérleteket járnak körül, hipotéziseket igazolnak vagy cáfolnak. A „Harmadrészt – Magyar Ifjúság 2012” regionális helyzetelemzéseket tartalmazó kiadvány a sorozat harmadik darabjaként 2015-ben látott napvilágot. A most megjelent „Negyedszázad” tanulmánykötet célja az ifjúságkutatás elmúlt 25 éve eredményeinek a nemzetközi keretek közötti elhelyezése.

A tanulmánykötet célja a nemzetközi trendekbe ágyazott helyzetkép felvázolásán túl az, hogy a további kutatásfejlesztések alapja legyen – összegezte Nagy Ádám, majd átadta a szót Székely Levente PhD. kutatási igazgatónak, a könyv egyik szerkesztőjének.

Székely Levente PhD.

Székely Levente hangsúlyozta, hogy a kötetben közölt 13 szakcikkel igyekeztek az interdiszciplináris tudomány – az ifjúságügy – minden fontos területét felölelni. Az ifjúkor – a 15-29 éves korig tartó időszak – számos fontos, a későbbi éveket meghatározó életeseményt, életállomást magában foglal. közte a továbbtanulást, a pályaválasztást, a családalapítást is, így az ifjúságkutatás eredményei a tágan értelmezett társadalomtudomány számára releváns adatokkal szolgálnak.

A kötet tanulmányai kitérnek többek között a demográfiai mutatók alakulására, az életmódra, a szabadidő eltöltésének sajátosságaira, a kulturálódási szokásokra, a kockázati magatartásra, a technológia fejlődésének hatásaira. Kiemelt témaként van jelen a kiadványban a fiatalok önreflexiója: mit tartanak magukra vonatkoztatva problémásnak, hogyan látják saját helyüket a társadalomban? A tanulmánykötetben az ifjúságról alkotott több kortárs narratíva is szót kap, ezáltal a könyv sokféle irányt és lehetőséget mutat fel az ifjúságügy iránt elkötelezettek számára.

A rendezvényt Kabai Imre PhD., a Magyar Szociológiai Társaság Módszertani Szakosztályának elnöke zárta. Kabai Imre a könyv egyik szakmai lektoraként elmondta, hogy megítélése szerint az elkövetkező években a kötet nélkülözhetetlen szakirodalma lesz az ifjúsági szakembereknek. Kabai Imre kifejtette: a sokszínű, az ifjúság helyzetével teljességében foglalkozó tanulmánykötet minden bizonnyal számos további kutatást és fejlesztést inspirál majd, táptalajul szolgálva a fiatalok – közvetve a teljes társadalom – közérzetét és életminőségét javító kezdeményezéseknek.

 

 

Bővebb információ, kiadványok letöltése: Ifjúságügy.hu

 

Kapcsolódó cikk a honlapon...