Napközi Erzsébet-tábor közművelődési intézmények, közgyűjtemények és fenntartóik részére
2016. július 12. 13:24

Napközi Erzsébet-tábor közművelődési intézmények, közgyűjtemények és fenntartóik részére

Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) Napközi Erzsébet-tábor pályázatot hirdet. Az Alapítvány táboroztatási szolgáltatás igénybevételének lehetőségét nyújtja a pályázó számára. A jelen pályázattal elnyerhető táboroztatási szolgáltatásra kizárólag a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek maradéktalanul megfelelő kedvezményezettek jogosultak. A pályázat feltételei a létszámkeret kimerüléséig, de legfeljebb 2016. július 20. napjáig állnak fenn.

Pályázók köre:
- a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény szerinti közművelődési intézmények, valamint fenntartóik;
- közművelődési feladatokat szakfeladaton ellátó és közművelődési közösségi színteret működtető önkormányzatok,
- közművelődési megállapodással rendelkező és közművelődési intézményt vagy közművelődési közösségi színteret működtető szervezetek;
- közgyűjtemények: 
- muzeális intézmények esetében muzeális intézményi működési engedéllyel rendelkező intézmény, valamint fenntartója. 
- könyvtárak esetében az 1997. évi CXL. törvény 64. § (2) bekezdés a) pontja szerinti nyilvános közkönyvtár, valamint fenntartója.

A pályázók kizárólag magyarországi székhelyű intézmények, illetve azok magyarországi székhelyű fenntartói, továbbá magyarországi székhelyű szervezetek lehetnek.

A pályázat kiírója: 
az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány.

Kedvezményezettek köre:
- Magyarország alapfokú köznevelési intézményeinek alsó és felső tagozatos (1-8. osztályos), érvényes tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulói. Előnyt élveznek a 2015. évi októberi köznevelési statisztikai adatszolgáltatásban szereplő hátrányos helyzetű, valamint halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek.

A tábor helyszíne és ideje:
A Napközi Erzsébet-tábor a „Pályázók köre” pontban meghatározottak által biztosított táborhelyszíneken, 2016. augusztus 1. és 2016. augusztus 26. között, heti turnusváltással valósul meg.
1. hét: 2016. augusztus 1-5. (hétfő – péntek, 8.00 – 16.00 óráig)
2. hét: 2016. augusztus 8-12. (hétfő – péntek, 8.00 – 16.00 óráig)
3. hét: 2016. augusztus 15-19. (hétfő – péntek, 8.00 – 16.00 óráig) 
4. hét: 2016. augusztus 22-26. (hétfő – péntek, 8.00 – 16.00 óráig)

További részletes pályázati kiírás az Erzsébet-program honlapján olvasható.