Megjelent a Szín Közösségi Művelődés 20/3-as lapszáma
2015. augusztus 13. 17:17

Megjelent a Szín Közösségi Művelődés 20/3-as lapszáma

A közösségi művelődés magában hordozza a közös cselekvést, az alkotást, az egyén és a közösség harmóniáját, a közös értékteremtést, a települések közösség- és társadalomfejlesztő folyamatainak módszertani támogatását. A napokban megjelent lapszámunk az ügyek iránt elkötelezett kulcsemberek és példamutató kezdeményezések bemutatásával reprezentálja a terület sokszínűségét.

TARTALOM

 

Főigazgatói bevezető: A nagy titok  

 

A SZAKMAI MEGÚJULÁS ALAPÉRTÉKEIRŐL

Domokos László: „a rend értéket teremt”. Gazdasági kibontakozás és művelődés.
A közpénzek felhasználásának megítélése az Állami Számvevőszék szakmai értékrendjében   

 

ÉRTÉKRENDEK – MÓDSZEREK

Az Eger-patak völgyében megvalósuló pedagógiai program

A Kapunyitogató, mint a közösségi élet „kovásza” Somogyban     

 

KÖZÖSSÉG – MŰVÉSZET

Müller Anita a néptáncról, mint eszközről

A kórusmozgalom napjainkban

 

HELYI ÉRTÉK

Hagyomány és újítás 2.
Adalékok a kékfestés régebbi kultúrtörténetéhez

 

A KÖZÖSSÉGI EMBER

„Kovász emberek – kulcsfigura program” – Beszélgetés Hoffner Tiborral

 

ARCKÉPEK

A hetedik fiú. Beszélgetés Born Miklós Életfa-díjas koreográfussal

Kovács Gyula tündérkertje. Laudáció Nemeshegyi Péter jezsuita szerzetes életműve

 

PÉLDAADÓ

Vasárnapi Iskola Alapítvány

 

SZÍN SZÓKINCSTÁR

Gelencsér Katalin: Szabad, szabadság

 

ÜZENŐ

Pomogáts Béla: Németh László küzdelme a magyar jövőért

 

BÁBELI ADOMÁNYOK

Suhai Pál: Bábeli adományok. Levelek, levelezések.

Esszék, kritikák. Világteremtés – történetekkel

 

KÖNYVAJÁNLÓ

A népművészet napszámosa.
Keszler Mária életútja és írásai

„...hanem vagyok Úristen követje...”

 

KITEKINTŐ

Debreczeni Tibor: Júniusi napló, 2015

 

MIKROSZKÓP

Takács Géza: Szerkesztői jegyzet az Új Pedagógiai Szemléből

 

 

Megrendelőlap letöltése