Közösségi tervezés a nyári egyetemen
2016. augusztus 09. 17:04

Közösségi tervezés a nyári egyetemen

A Kunbábonyban rendezett 13. Közösségfejlesztők Nyári Egyeteme 2016. július 27–29. között sok tekintetben különbözött az eddig megrendezett találkozásoktól. Az évek során a Közösségfejlesztők Egyesülete – a Nemzeti Művelődési Intézet stratégiai partnere ­– által szervezett rendezvény szinte fogalommá vált a közösségfejlesztő szakmában, a visszatérő részvevők évről-évre nagy örömmel várták a kezdetét. Az esemény eredeti célja az volt, hogy a közösségfejlesztők néhány napra találkozhassanak a rokon szakmákban tevékenykedőkkel, s legyen egy olyan fórum, ahol megbeszélhetik, hogy mit tehetnek együtt a helyi közösségekért. Mi változott ehhez képest? 

Idén a szervezők úgy döntöttek, hogy csak a közösségfejlesztőket és legfontosabb partnereiket hívják Kunbábonyba lehetőséget biztosítva arra, hogy megbeszéljék a számukra legidőszerűbb kérdéseket. Mindehhez egy a korábbi nyári egyetemeken még nem használt módszert, az Open Space elnevezésű, a közös együttlétnek inspiratív keretet adó – amúgy régen ismert, s igen hasznosnak mondott – formát választottak.

 

Témát bárki javasolhatott, aki vállalta, hogy házigazdája lesz az eszmecserének, és megjelöli az időpontot és a helyet, ahol az érdeklődőket várja. A javasolt témákat, valamint a helyeket és az időpontokat napindító rövid értekezleten egyeztették a részvevők, az egyes beszélgetésekről pedig rövid összefoglaló készült.

Open Space

A programok sorában a Cselekvő közösségek (EFOP-1.3.1-15) országos fejlesztő projekt megismerésére, tevékenységrendszerének és célkitűzéseinek megvitatására, s a mindezekhez kapcsolódó szakmai javaslatok megfogalmazására kerekasztal-beszélgetésre hívták a részvevőket a programot megvalósító – a Szentendrei Szabadtéri Múzeumból, a Nemzeti Művelődési Intézetből, valamint az Országos Széchényi Könyvtárból álló – konzorcium szakemberei. A beszélgetést Arapovics Mária felnőttképzési szakember, adjunktus vezette, meghívott „előadóként” pedig Kárpáti Árpád, a Nemzeti Művelődési intézet mb. főigazgatója, Nagy Magdolna, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ osztályvezetője, valamint Sághi Ilona, az Országos Széchényi Könyvtár szakembere osztotta meg gondolatait a nyári egyetem résztvevőivel.

 

A létrejött szakmai műhelyek témái többek közt olyan területeket érintettek, mint a helyi gazdaságfejlesztés, a szegénység elleni küzdelem közösségi munkával, a tengerentúli jó gyakorlatok megismerése, vagy a közösségi tanulás.

 

Szinte magától értetődő, hogy egy a települési közösségekkel foglalkozó szakmának valamilyen módon hozzá kell járulni a helyi gazdaság fejlesztéséhez: ezt a gyakorlatot mutatja az is, hogy a rendezvény kunbábonyi helyszínét, a Civil Kollégium Közösségi Házát az Adacs-Bábony Szociális Szövetkezet működteti. A beszélgetésen részt vevő Németh László – aki a Szociális Szövetkezetek Országos Szövetsége elnökeként egyedülállóan nagy tapasztalatokkal rendelkezik a szociális gazdaság területén – arról számolt be, hogy több városi adományboltot közösségi térként használnak a környezetében élők.

 

A közösségfejlesztő szakma egyik nagy kihívása, hogy hozzájáruljon ahhoz, hogy az atomizálódó fogyasztói társadalomban a közösségek ereje megfelelő támaszt nyújtson a nehéz helyzetben lévőknek. A beszélgetésben részt vevők mélyszegénység elleni programok, akciók tapasztalatait osztották meg egymással.

 Nyári egyetem, nyári konyha

 

A közösségi tanulás műhelybeszélgetés a nem hagyományos, nem formális tanulási formákból kiindulva kereste a közösségi ismeretgyarapítás lehetőségeit. A beszélgetés alatt három izgalmas téma is előkerült: egy rövid beszámoló a kooperatív tanulásról, a pécsi egyetem szakkollégiummá alakult önképzőkörének, valamint egy gödöllői baráti kör tanár nélküli angol tanulócsoportjának példája.

 

Az Open Space jól „vizsgázott”: keretet adott az együttlétnek, mindenki megszólalási lehetőséget kapott, akinek mondanivalója volt, a résztvevők pedig tanulhattak mások jó és rossz tapasztalataiból, véleményt cserélhettek, s mindemellett több, az eseményen túlmutató kapcsolat szövődött.