Közösségépítő Szent Márton konferencia – közösségek Szent Márton útján / 2.
2016. október 10. 10:01

Közösségépítő Szent Márton konferencia – közösségek Szent Márton útján / 2.

Nemzetközi konferencián mutatkoztak be Szent Márton szellemi hagyatékának mai „örökösei” a 2016. szeptember 29. és október 1. között rendezett Közösségteremtő Szent Márton konferencia során a Szombathelyi Képtárban. A Nemzeti Művelődési Intézet és a Szent Márton Európai Kulturális Útvonal Magyarországi Tanácsa által közösen szervezett esemény második napján magyar és nemzetközi jó gyakorlatokat ismerhettek meg a résztvevők. 

Szeptember 30-án a konferencia második napjának nyitányaként Pődör György költő-tanár „Add a köpenyed felét” című, Szent Mártonhoz írt versét hallgathatták meg a részvevők. Köszöntőjében Szombathely polgármestere, Dr. Puskás Tivadar kifejezte abbéli reményét, hogy a Szent Márton emlékév jóvoltából remélhetőleg a tours-i püspök szülővárosa is jobban a figyelem középpontjába fog kerülni.

Dr. Hende Csaba volt hadügyminiszter, Szombathely országgyűlési képviselője

Dr. Hende Csaba volt hadügyminiszter, Szombathely országgyűlési képviselője beszédében hangsúlyozta, hogy Szent Márton alakjában az útmutatót kell látnunk, aki a szeretetközösség példáját gyakorolta már kora ifjúságától kezdve.  A köszöntők sorát Kárpáti Árpád, a Nemzeti Művelődési Intézet mb. főigazgatója beszéde zárta. A főigazgató elmondta, hogy a Művelődési Intézet kapcsolódása a konferenciához kettős: egyrészt 2013. április óta az intézmény látja el az Európai Kulturális Utak magyarországi részvételének szakmai koordinációját, másrészt a közművelődési szakma – melynek országos módszertani fejlesztését végzi az intézet – hagyományosan elkötelezett a közösségek és a társadalom jobbítása iránt. Kárpáti Árpád beszámolt róla, hogy Nemzeti Művelődési Intézet az idei év folyamán a Kulturális Közfoglalkoztatási Program keretében országos felmérést folytat annak felderítésére, hol működnek olyan bejegyzett vagy informális civil szerveződések, amelyek viselik Szent Márton nevét, vagy tevékenységükben követik az ő példáját. A többcélú felmérés kiemelt célja olyan jó gyakorlatok megismerése, amelyek országos, sőt nemzetközi szinten adaptálhatók. Az 1700-nál is több közfoglalkoztatott bevonásával megvalósult adatfelvétel eddigi eredményeibe a konferencia résztvevői is bepillantást nyerhetnek – hívta fel a figyelmet a főigazgató.

Kárpáti Árpád, a Nemzeti Művelődési Intézet mb. főigazgatója

A konferencia második napjának első előadója Dr. Dejcsics Konrád, a Pannonhalmi Főapátság kulturális igazgatója volt. A kulturális igazgató az apátság közösségépítő, társadalmi problémákra és az elesettek megsegítésére érzékenyítő kulturális kezdeményezéseiből nyújtott ízelítőt. A kezdeményezések között kampányok, médiaprojektek és kulturális programok is szerepeltek, s szinte mindegyik épített a pannonhalmi diákok aktivizálására.

Marie Gaillard kutató a kulturális útvonalak francia modelljének ismertetésével folytatta a konferenciát, bemutatva a több mint 2000 km hosszú Szent Márton Európai Kulturális Útvonal mögötti európai kulturális összefogás alapjait.

Kereszti Ferenc, az Egyházi Közművelődési Egyesület referense az egyházi és a civil szféra közös útjait tárta fel „A szerzetesrendtől az egyesületekig” című előadásában. Rámutatott: az egykori szerzetesrendek irgalmas szolgálatának mai örökösei között vannak a civil szervezetek is.

Kopasz Károlyné, a Nemzeti Művelődési Intézet Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Irodájának irodavezető-helyettese a Váci Egyházmegye példaadó segítő-közösségi kezdeményezéseiből mutatott be egy válogatást: az Iskolakert program, a Püspöki gazdakert program vagy a Boldog Ceferino Családsegítő Szolgálat túlmutatva a segítő szándékon egyfajta helyi társadalomfejlesztési küldetést is betölt.

Rien Sprenger és Marteen van Ditmarsch

Rien Sprenger és Marteen van Ditmarsch a hollandiai Utrecht Szent Mártonhoz kapcsolódó, újra felfedezett és újraélesztett hagyományairól, valamint az azt övező, a helyi közösség egészét megmozgató városi ünnepségekről tartott előadást. Az Utrechti Szent Márton Kulturális Központ képviselői elmondták, hogy a várost lényegében Szent Márton kultusza kapcsolta be a turisztikai vérkeringésbe: ma már az utrechti Szent Márton-ünnep az UNESCO szellemi örökség listáján szerepel.

Még mindig az országhatáron túlra tekintve a konferencia részvevői a Szent Márton útvonal 2000 km-ét végigjáró modernkori zarándok Kinyó Zsolt vetített képes élménybeszámolóját hallgathatták meg. Az embert próbáló és formáló 40 napos túra alatt a magyar történelem-földrajz szakos tanárnak bőven volt alkalma megtapasztalni, milyen az, amikor a vándorral a nyíltszívű helyiek megosztják – ha nem is a köpenyüket, de élelmüket, vizüket, lakhelyüket annál inkább.

Éles Krisztina, a Nemzeti Művelődési Intézet Vas Megyei Irodájának irodavezetője a már említett, Szent Mártonhoz kapcsolódó – még folyamatban lévő – adatfelvételről osztott meg információkat. Elmondta, hogy 1795 kérdőívet dolgoztak fel 1259 településről. Az adatgyűjtést a IV. Kulturális Közfoglalkoztatási Program közösségi munkásai végezték, a kérdőívet pedig a Szent Márton nevét viselő civil szervezetek, valamint olyan bejegyzett és nem bejegyzett civil szervezetek, egyesületek töltötték ki, amelyek a segítő szent példáját követik, és a legkisebb közösségekben is megtalálják a módját az olyan fajta segítésnek, amellyel az egyén jóllétét, társadalmi beilleszkedését, előbbre jutását szolgálják.

 Kinyó Zsolt, Szent Márton utat végigjárt zarándok

Dr. Szabó Tamás, a Mária Út Közhasznú Egyesület elnöke az évente egymillió látogatással büszkélkedő magyar Mária-zarándokhelyek köré szerveződő zarándoklatok, közösségi- és sportprogramok kulisszatitkaiba engedett betekintést.

Répcelak plébánosa, Aigner Géza a saját Szent Márton hagyományait tudatosan kutató, gyakorló település, Vámoscsalád turisztikai vonzerejének növekedéséről, valamint a helyi identitástudat erősödéséről beszélt.

A vidékfejlesztés-díjas Abaújvár református lelkésze, Tóth Viktória a szegények megsegítésének a faluban megvalósult közösségi gyakorlatairól tartott lélekemelő előadást.

Burján István, a pécsi Janus Pannonius Múzeum főmuzeológusa a pélmonostori magyarság Szent Márton kultuszának az identitásőrzésben és a közösség erősítésében betöltött, a honvédő háború során különös jelentőségre szert tett szerepéről beszélt megrázó epizódokat felidéző előadásában.

Derksen Györgyi, a Kisújbányai Baráti Kör Alapítvány elnöke a Baranya megyei 500 km-esre tervezett Szent Márton útszakasz első – megvalósult – száz kilométeres szakaszát mutatta be a részvevőknek.

Pavlics Tamás a középkori Szent Erzsébet zarándoklatot felelevenítő Szent Erzsébet Út Alapítvány törekvéseiről és tapasztalatairól beszélt. A Sárospataktól Kassáig tartó útra vállalkozó zarándok Szent Erzsébettel bejárhat egy belső utat is, amely a lélek békéjéhez vezet, befogadva Szent Erzsébet üzenetét: „Tegyétek boldoggá az embereket!”.

Szűcs Éva, az Alistálon működő ECORI Csallóközi Környezetvédelmi Társulás elnöke az elsősorban környezetvédelmi célokkal létrejött társulásról elmondta, hogy mindazt tevékenységének fókuszába helyezi, ami az emberi létet nemesíti: a hitet, a nemzetet, hazát, nyelvet, családot, kultúrát, a hagyományokat, az emberi kapcsolatokat. Hangsúlyozta, hogy munkájuk során a szeretetnek és a jótékonyság gyakorlásának mekkora közösségformáló ereje van: az elesettek megsegítésén túl a település Szent Márton pihenőhelyének gondozását is összefogással végzik.

A lendvai ZARJA-HAJNAL egyesületről a résztvevők megtudhatták, hogy a szorongással küzdőket segítő egyesületben önkéntesek dolgoznak együtt egészségügyi szakemberekkel és pszichoterapeutákkal az alkohol-, és drogfüggőkért, valamint hozzátartozóikért. Az egyesület a közös sporttevékenységek mellett kulturális és egyéb rendezvények szervezésével segíti elő a tagok társadalomba való reintegrációját.

Richard Willems, a belgiumi Szent Márton Kulturális Központ elnöke

Richard Willems, a belgiumi Szent Márton Kulturális Központ elnöke bemutatta Belgium holland nyelvű lakosai, a flamandok körében elterjedt Szent Mártonhoz kötődő egykori és mai hagyományokat. A térség kiemelkedő kulturális központja Beveren városa, ahol a középkortól kezdve ünneplik Szent Mártont. Az előadó kitért a Szent Márton útvonal Utrecht és Tours közötti szakaszának kiépítésére vonatkozó tervre is, melyet az oktatás- és kutatás területén megvalósuló nemzetközi cserekapcsolatokkal kívánnak előmozdítani.

A konferenciát szimbolikus gesztus zárta: Kinyó Zsolt, a Szent Márton utat végigjáró vándor átadta Szent Márton Európai Kulturális Útvonal Magyarországi Tanácsa elnökének, Orbán Róbertnek – akitől az út tervezéséhez számtalan megszívlelendő tanácsot kapott ­– a zarándoklat alatt elkopott túrabakancsát és a az úton magával hordozott, a magyar zászlót és a Szent Márton út szimbólumait ábrázoló textildarabot.

2016. október 1-jén – mintegy levezetésképpen – a Szent Márton Út egy rövid Vas megyei szakaszának bejárására került sor Gyöngyösfalu és Lukácsháza között. A gyöngyösfalui Szent Márton templomban a helyi Szent Márton Kórus adott rövid koncertet, és Porpáczy József esperes mesélt a templom történetéről és saját hivatásáról. A program Kőszeghegyalja értékeinek megtekintésével zárult a Csömötei hegyen, ahol a Vaskeresztesi Német Hagyományőrzők két nyelven mutatták be Szent Márton napi műsorukat. 

 

A konferencia első napjáról szóló beszámolónk...

Képgaléria a konferencia második napjáról...