Felhívás fiatal szakembereknek
2014. szeptember 26. 11:00

Felhívás fiatal szakembereknek

A Nemzeti Művelődési Intézet 35 év alatti, a közösségi művelődés területén dolgozó fiatal szakemberek jelentkezését várja október 15-éig a hálózatfejlesztési műhelyében és szakmai pályafejlesztési programjában való részvételre.

Felhívás
a közösségi művelődés területén dolgozó fiatal szakemberek számára a Nemzeti Művelődési Intézet hálózatfejlesztési műhelyében
és szakmai pályafejlesztési programjában való részvételre

 

A Nemzeti Művelődési Intézet a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény III. Fejezet - A közművelődési szakmai szolgáltatás, a területi, fővárosi közművelődési szakmai szolgáltatás - 85. § g) pontja alapján jogosult közművelődési tevékenységek szervezőinek, vezetőinek szakmai képzés és továbbképzés tartására, szakkiadványok megjelentetésére.


A Nemzeti Művelődési Intézetnek 18793-2/2013. okiratszámú Alapító Okiratában foglaltak szerint közfeladata a helyi közművelődési tevékenységek és a területi, fővárosi feladatok segítése, fejlesztése érdekében a közművelődési szakmai szolgáltatás biztosítása. Ennek érdekében a Nemzeti Művelődési Intézet felhívást tesz közzé a közösségi művelődés területén dolgozó fiatal szakemberek számára szakmai pályafejlesztési programban való részvételre.


A program hosszú távú célja, hogy
• segítse a benne részt vevő fiatal szakemberek szakmai előmenetelét, pályatervezését és építését,
• elősegítse egy olyan szakmai hálózat kialakulását a közösségi művelődés területén, melynek tagjai fiatal, a pályájuk kezdetén álló szakemberek.


A program középtávú célja, hogy
• a program résztvevőiből és közreműködőiből olyan szakmai közösség szülessen, amely
o közös szakmai és társadalmi jövőképpel rendelkezik,
o elköteleződik annak megvalósítása mellett,
o a Nemzeti Művelődési Intézet koordinációja mellett rendszeres szakmai fejlesztő, önfejlesztő munkát végez,
o küldetést vállal a szakma, a szakmai szervezetek és intézmények megújításában.


A program rövid távú célja, hogy
• a szakmai fejlődéshez korszerű, használható tudást kapjanak a megye- és járási székhelyeken működő művelődési központok azon fiatal (35 év alatti) munkatársai, akik nyitottak és alkalmasak a közösségi művelődés szemléletére és céljainak helyi megvalósítására, valamint a szakmai közösségi innovációra;
• a fiatal szakemberek részt vállaljanak az Integrált Városfejlesztési Stratégiák kulturális vonatkozásainak tervezésében, s azokat a szakmai munka során következetesen alkalmazzák.

 

HÁLÓZATFEJLESZTÉSI MŰHELY

A műhely időpontja: 2014. november 24–26. (3 nap, hétfő 10.00 órától szerda 14.00 óráig.)
Helyszíne: Lakitelek Népfőiskola (6065 Lakitelek, Felsőalpár 3.)

 

A fejlesztés tématerületei:
• alapértékek – a közösségi művelődés szemlélete, stratégiája;
• a Nemzeti Művelődési Intézet szakmai céljai, tapasztalatai;
• a közösségi művelődés helyi feladatai, gyakorlata a közművelődési intézményekben, szervezetekben;
• a közösségek fejlesztésének gyakorlata a nagyvárosokban, térségi és regionális fejlesztések;
• helyi társadalom- és gazdaságfejlesztés: közösségi tervezés, közösségi gazdaság, részvétel és integráció;
• élethosszig tartó tanulás: felnőttképzés, kulcskompetenciák és állampolgári alapkompetenciák (munkaerő-piaci, vállalkozói, civil) fejlesztése;
• ifjúsági közösségek fejlesztése.

 


A JELENTKEZÉS FELTÉTELEI

A pályafejlesztési programba 35 év alatti, megye- és járási székhelyen, a közösségi művelődés területén működő intézményekben és szervezetekben, legalább kettő, de legfeljebb 5 éve, munkaviszony keretében dolgozó, felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkező szakemberek jelentkezhetnek.
A pályafejlesztési programhoz csatlakozni kívánó fiatal szakember jelentkezését elektronikus levél útján juttathatja el a Hálózatfejlesztési műhely számára.


Elektronikus levelét a kiemeltprogramok@nmi.hu e-mail címre kérjük elküldeni, a tárgyban a „Hálózatfejlesztési műhely” feltüntetésével.

 

Kötelező mellékletek:
• szakmai tanulmányait, illetve életútját részletesen bemutató önéletrajz;
• a program rövid, közép- és hosszú távú céljaival kapcsolatban megfogalmazott szakmai és személyes várakozásának, elvárásainak kifejtését,
• a program várható eredményeinek személyes szakmai életútjában tervezett hasznosításának bemutatását; továbbá
• legfeljebb kétoldalas esszé, amelyben a jelentkező kifejti, milyen fő szakmai trendeket lát a fejlesztési műhely tématerületein, s személyesen hogyan kíván azokban szerepet vállalni jövőbeni pályája során;
• ajánlólevél, melyet a közösségi munka, a közösségi művelődés területén általuk kiválónak tartott referenciaszemély ad ki.

 

Jelentkezési határidő: 2014. október 15.
A programért felelős szakmai vezető: Kiss Gábor Boldizsár, e-mail: kiss.gabor@nmi.hu

 


A KIVÁLASZTÁS FELTÉTELEI

A jelentkezők közül bírálatra felkért szakmai testület javaslatát figyelembe véve a Nemzeti Művelődési Intézet főigazgatója választ ki és kér fel a programban való részvételre, megyénként 3-3, de egy intézménytől vagy szervezettől legfeljebb 1 fiatal szakembert.
A kiválasztás az önéletrajz, a szakmai esszé, valamint a kifejtett elvárások és tervek, valamint az ajánlások alapján történik.
A kiválasztott résztvevők képzési, fejlesztési költségeit (szállás, étkezés, képzés és a kapcsolódó szakmai programok díjait) a Nemzeti Művelődési Intézet fedezi. A Nemzeti Művelődési Intézet a felsoroltakon kívül egyéb költséget (pl. utazás költségét) nem térít.

 

A felhívás szövege itt tölthető le:


/storage/files/files/modNmi_oszi_kepzes_2014_palya_felhivas__0930_honlapra3,doc típusú fájlFelhívás fiatal szakembereknek