Egymásra utalva – II. Ifjúságügyi Kongresszus Észak-Komáromban
2016. szeptember 05. 11:08

Egymásra utalva – II. Ifjúságügyi Kongresszus Észak-Komáromban

2016. augusztus 26-27-én Észak-Komáromban a Selye János Egyetemen rendezték meg az Összebeszélünk – II. Ifjúságügyi Kongresszust „Egymásra utalva” címmel. A konferenciára az ország minden szegletéből, sőt még Szlovákiából is érkeztek az ifjúságüggyel foglalkozó, arra hivatásként tekintő szakemberek, akik nyitottak arra, hogy generációkon és szakterületeken átívelve közösen gondolkodjanak. A kétnapos kongresszuson neves szakemberek tartottak előadásokat, és műhelymunkákra is sor került. A találkozón szakmai közreműködőként Kárpáti Árpád a Nemzeti Művelődési Intézet mb. főigazgatója is részt vett.

A konferenciát Dr. Horváth Kinga, a Selye János Egyetem Tanárképző Karának dékánja, a kongresszus Tudományos Bizottságának elnöke nyitotta meg, aki beszédében hangsúlyozta, hogy abban a korban, amelyben az ember naponta kerül szembe kihívásokkal, fontos az ifjúságért tenni: védeni és fejleszteni kell őket. A megnyitót követő előadásokon aktuális, a fiatalok életét is komolyan érintő és befolyásoló társadalmi kérdések és problémák felvetésére került sor neves szakemberek tolmácsolásával.

Ferge Zsuzsa „Generációk egymásra utalva” című előadásában  a társadalmi egyenlőtlenségekről, annak ifjúságra gyakorolt hatásairól beszélt, valamint a civil társadalom felelősségére, feladataira hívta fel a figyelmet. Krémer Balázs a társadalmi törésvonalakról beszélt, amely végzettségre, korosztályra, társadalmi rétegre vonatkoztatva sok területen megmutatkozik. Ezek a törésvonalak, különbségek a fiatalok között erősebbek és szélesebbek, mint az idősebbek között. Tenni a jövőért, a törésvonalak közti átjárhatóságért aktív, együttműködő kommunikációval lehet és szükséges. A következő előadó, Radó Péter Aktivitás-passzivitás című előadásában az oktatási rendszerről, a pedagógus szakmáról és annak a fiatalok aktív állampolgárrá válására gyakorolt hatásairól beszélt, míg L. Ritók Nóra az Igazgyöngy Alapítvány nehéz sorsú gyermekekkel végzett munkájáról osztott meg értékes gondolatokat. Előadásában felvázolta az általuk kidolgozott és már több éve sikeresen alkalmazott fejlesztő folyamatot és módszertant.

Péntek délután és szombat délelőtt probléma- és megoldásfókuszú workshopokra került sor, amelyeken a szakemberek véleményt cseréltek, ismertették álláspontjaikat, megvitatták az ifjúságot érintő aktuális kihívásokat és megállapításokat fogalmaztak meg többek között a fiatalok mobilitásáról, helyben tartásáról, a közösségi terekről és az ifjúsági szakma helyzetéről.   

Kárpáti Árpád, a Nemzeti Művelődési Intézet mb. főigazgatója és Horváth Ágnes, a Pallasz Athéné Egyetem (korábban Kecskeméti Főiskola) rektor-helyettese által vezetett műhelyen az ifjúsági szakma intézményi kereteit és humán erőforrás helyzetét, szükségleteit tekintették át. Az első napon a résztvevőkkel közösen összegyűjtötték azokat a tényezőket, amelyek hiányoznak az ifjúságügy szakmává válásához (ismeretek, módszerek, kompetenciák, szervezeti, intézményi keretek hiányosságai), míg másnap a formális ifjúságszakmai képzések ismertetésére és megvitatására került sor. A résztvevőkkel munkacsoportokon keresztül dolgozták fel és elemezték a „közösségszervező” BA képzés nemrég megjelent Képzési és Kimeneti Követelményeit.

A szombati napot – a konferencia összegzését megelőzően – Vass Vilmos „A kreativitás kora”, Salamon Eszter „Állnak-e még a silók? – Probléma vagy lehetőség az ifjúságügy?” című előadásai, illetve Erdős Virág felolvasópercei zárták.

A szakmai program a visszajelzések alapján kiváló lehetőséget biztosított új kapcsolatok kiépítésére, együttgondolkodásra, eszmecserére, új módszertani ismeretek és tudás szerzésére, valamint szakmai fejlődésre.

Az „Összebeszélünk – II. Ifjúságügyi Kongresszus” készülő konferencia kiadványában részletesen megtalálhatóak lesznek az előadások és workshopok szakmai anyagai – a dokumentumok az www.ifjusagugy.hu honlapon lesznek elérhetőek, de a kongresszus programfüzetében is olvashatók gondolatébresztő információk.