GyIK

EURÓPAI KULTURÁLIS ÚTVONALAK
Gyakran ismételt kérdések

 

Mi a Nemzeti Művelődési Intézet szerepe az Európa Tanács Kulturális Útvonalak kezdeményezésben?

Magyarország az 1069/2013. (II.21.) Kormányhatározat értelmében 2013. március 1-jén csatlakozott az Európa Tanács Kulturális Útvonalakról szóló kibővített részleges megállapodáshoz. Ennek alapján a hazai szervezetek és intézmények is kezdeményezhetik új útvonalak előterjesztését az Európa Tanács Kulturális Útvonalak Intézeténél pályázat benyújtásával. Balog Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztere a Nemzeti Művelődési Intézetet bízta meg az Európa Tanács Kulturális Útvonalakról szóló kibővített részleges megállapodás magyarországi megvalósításával.

A Nemzeti Művelődési Intézet legfontosabb feladatai a folyamatban:
• pályázati lehetőségekkel és kritériumokkal kapcsolatos információ továbbítása,
• kapcsolattartás a Kulturális Útvonalak Európai Intézetével, más hazai tárcákkal és intézményekkel;
• szakértő delegálása a különböző ülésekre, találkozókra.

 

Mely szervezet részére lehet leadni pályázatokat? A Nemzeti Művelődési Intézet vagy a luxemburgi Kulturális Útvonalak Európai Intézet fogadja őket?

A pályázatokat a Kulturális Útvonalak Európai Intézet számára kell benyújtani az akkreditációs folyamat szerint.

Mivel foglalkozik a Kulturális Útvonalak Európai Intézete?
• Módszertani segítséget nyújt és tanácsadást biztosít a kulturális útvonalak kidolgozásához.
• Elismert, akkreditált útvonalak fejlesztéséhez ad segítséget, háromévenként minőségellenőrzést végez.
• Képzést biztosít a kulturális útvonalak kezelői számára, és gondoskodik a programok népszerűsítéséről.
• A projektekhez igény szerint tudományos szakértőket delegál.
• Népszerűsítő szemináriumokat, valamint – a kulturális útvonalat működtetőknek – évente egy alkalommal nyári egyetemet szervez.

 

Jól értem, hogy kérhetek segítséget a Kulturális Útvonalak Európai Intézetétől a pályázatírásban? Előzetes véleményezésre is van lehetőség?
Igen, a Kulturális Útvonalak Európai Intézete általános szakmai támogatást nyújt a pályázatokhoz, és előzetes véleményezést is vállal.

 

Pénzt is lehet igényelni a Kulturális Útvonalak Európai Intézetétől?
Az intézet nem rendelkezik pénz felett, azaz anyagi segítséget nem tud nyújtani.

 

Kell-e fizetni a pályázati eljárásért?
Nem, viszont a pályázónak kell állnia a pályázat kidolgozásának, megírásának és beadásának minden költségét.

 

Hogyan lehet pályázni?
Pályázni a program keretében az Európa Tanács elismerésére lehet, a megvalósításra azonban más forrásokat kell mozgósítani.
Az Európai Kulturális Útvonal elismerés elnyeréséhez egy évben egyszer lehet beadni pályázatot, ennek határideje minden évben szeptember 30. A pályázatot a Luxembourgi Kulturális Útvonalak Európai Intézetéhez kell benyújtani. A pályázat gerince egy formanyomtatvány, amelyet angolul kell kitölteni. A csatolt dokumentumokat lehet magyarul beadni. Ha ez a pályázat nyer, az útvonal megkapja az Európa Tanács elismerését, de ez nem jelent semmilyen anyagi támogatást!
Épp ezért lehet / kell pályázni anyagi támogatásért a különböző uniós programokban (Interreg, Leader, stb.). Az Európai Bizottság évente kétszer ír ki olyan pályázatot, amelyek kimondottan a kulturális útvonalnak szólnak. Bármelyik uniós pályázatnál előnyt jelent, ha egy projekt rendelkezik az Európa Tanács elismerésével, azaz elismert kulturális útvonalként pályázik.

 

Van-e valamilyen előírás a pályázat nyelvére vonatkozólag?
A többoldalas pályázati formanyomtatványt angolul kell kitölteni, a csatolt dokumentumokat viszont nem szükséges angolra fordítani, hanem magyarul (vagy a partner ország nyelvén) is be lehet adni.

 

Hogyan történik a pályázatok elbírálása?
A pályázat benyújtásának évenkénti határideje: szeptember 30.
A pályázatot első körben a Kulturális Útvonalak Európai Intézet bírálja el a formai követelményeknek való megfelelést vizsgálva. A szakmai bírálatra külső szakértőt kérnek fel, aki a főpályázó anyanyelvét ismeri. A szakértői bírálat ezt követően a kormányzótanács elé kerül, amely egyben személyesen meghallgatja a főpályázót. A kormányzótanács áprilisi második ülésén dönt az európai kulturális útvonal cím odaítéléséről, s ezután kerül sor a cím ünnepélyes átadására.

 

Milyen fontos kritériumoknak kell megfelelnie a kulturális útvonalaknak?
(Bővebben lásd a Módszertani útmutatónál)
Az útvonalnak legalább három országot kell érinteni. Megvalósulásának hálózatban kell történnie, s ennek a hálózatnak a működtetésére valamilyen jogi formát kell létrehozni. At útvonal létrejöttét komoly tudományos kutatómunkára kell alapozni. A kulturális útvonalnak a múltat a jelennel kell összekötni, az útvonal köré szerveződő programokba kortárs művészeket kell bevonni, ösztönözve új művészeti alkotások születését.

 

Melyek a témaválasztás kritériumai?
(Bővebben lásd a Módszertani útmutatónál)
• A témának reprezentálnia kell az európai értékeket és több európai országnak kell magáénak vallania;
• A témának kutatás és fejlesztés tárgyát kell képeznie Európa különböző régióiból származó, a tudomány különböző területein tevékenykedő szakértő csoportok által, hogy a témát közösen lehessen feldolgozni;
• A témának az európai emlékezetet, történelmet és örökséget kell reprezentálnia és hozzájárulnia a mai Európa sokszínűségének értelmezéséhez;
• A téma alkalmas kell, hogy legyen kulturális és nevelő célzatú ifjúsági cserék megvalósítására és illeszkednie kell az Európa Tanács e területen vallott célkitűzéseihez;
• A témának a kulturális turizmus és a fenntartható fejlődés területén új kezdeményezéseket, példaértékű és innovatív projekteket kell szülnie.

 

Vannak-e kötelező tevékenységi körök a pályázatban?
A projekteknek illeszkedniük kell az alábbi prioritást élvező tevékenységi körökhöz. (Bővebben lásd a Módszertani útmutatónál)

• Együttműködés a kutatás és a fejlesztés területén
• Az emlékezet, a történelem és az európai örökség bemutatása
• Kulturális és nevelő célzatú európai ifjúsági cserék
• A kultúra és a művészetek kortárs gyakorlata
• Kulturális turizmus és fenntartható kulturális fejlődés

 

Milyen hálózat részeként lehet indulni a pályázaton?
A Kulturális Útvonalak programnak fontos része a hálózatépítés és hálózatos megvalósítás.
A projektek kezdeményezőinek egy több területet felölelő, az Európa Tanács több tagországában megjelenő hálózatokat kell létrehozniuk. A hálózatoknak a következő feltételeknek kell megfelelniük:

• közösen elfogadott témában, kutatásra alapozott hálózatos megvalósulás;
• az Európa Tanács több tagországának érintettsége a hálózatban a projekt egészében vagy részében;
• az Európai Kulturális Egyezményt aláíró országok közül a lehető legtöbbet kell bevonni a projektbe, adott esetben más országokat is;
• pénzügyi és szervezeti fenntarthatóság;
• jogi struktúra (egyesület vagy egyesületek szövetsége formájában);
• demokratikus működés.

 

Melyek a projektet bemutató pályázat kötelező részei?
• A hálózatnak fel kell mutatnia egy együttes programot, meghatározni annak céljait, módszereit, partnereit, (aktuális és jövőbeli) résztvevő országait, tevékenységi köreit, valamint a program közép és hosszú távú együttes fejlesztési terveit;
• A hálózatnak meg kell határoznia az Európa Tanács különböző tagországaiból származó főbb kezdeményezőket, résztvevőket és egyéb partnereket, partnerszervezeteket;
• A hálózatnak meg kell határoznia a projekt által érintett földrajzi területeket;
• Pénzügyi és működési tervek;
• Jogi formát létrehozó alapító okiratok.

 

Milyen előnyökkel jár az Európa Tanács Kulturális Útvonala cím?
A minősítés egy különösen magas presztízst jelentő, európai jelentőségű cím, és egyben egy komoly „brand” is, melyhez központi marketingtevékenység is társul. A turizmusban az útvonalban érintett települések és helyszínek kiemelt desztinációkká válnak, a projektben való részvételnek pedig a közreműködő szervezet számára referenciaértéke van későbbi együttműködésekben.

 

Melyek a meglévő kulturális útvonalak, melyekhez csatlakozni lehet?
(Bővebben lásd az Ismertető menüpont alatt)
Magyar konzorciumi partnerrel megvalósult utak:

Saint Martin of Tours, European figure, symbol of sharing (Certification Major Cultural Route of the Council of Europe - 2005) / Szent Márton, európai személyiség, az osztozás szimbóluma (2005 március; 2005 szeptember óta az Európa Tanács elismerte mint „Fő kulturális útvonal”)
Iter Vitis - The Ways of the Vineyards in Europe (Certification Cultural Route of the Council of Europe – 2008) / Iter Vitis – A szőlő útja  
Thermal Heritage and Thermal Towns (Certification Cultural Route of the Council of Europe – 2010) / Termál örökség útja.    
European jewish heritage route (Certification Cultural Route of the Council of Europe - 2005), Európai Zsidó Örökség Útja ( 2004 május) (2005 december óta az Európa Tanács elismerte mint „Fő kulturális útvonal”) 

 

További akkreditált európai kulturális útvonalak:

Mozart Ways (Certification Major Cultural Route of the Council of Europe – 2004) / Mozart útvonal (1990) (2004. június óta az Európa Tanács „Fő kulturális útvonal” elismervénye; a hálózat 2002 óta jóváhagyott) 
Schickhardt itinerary (Certification Cultural Route of the Council of Europe – 2004) / Schickhard-útvonal (1992. április; 2004. június óta az Európa Tanács elismerte mint „Fő kulturális útvonal”)
Don Quixote route (Certification Cultural Route of the Council of Europe – 2007)
The Phoenicians route (Certification Cultural Route of the Council of Europe – 2007) / A föníciaiak útjai (1994. május)
The Via Carolingia (Certification Cultural Route of the Council of Europe – 2007) / A Karoling-út
• Transromanica – the romanesque routes of European heritage (Certification Cultural Route of the Council of Europe – 2007)
The Via Regia (Certification Major Cultural Route of the Council of Europe – 2006) / Via Regia (2005 március; az Európa Tanács elismerte mint „Fő kulturális útvonal“)
The Santiago pilgrims routes (Certification Major Cultural Route of the Council of Europe – 2004) / Szent Jakab út – „El Camino”
The Via Francigena (Certification Major Cultural Route of the Council of Europe – 2004) / Via Francigena (május 1994; 2004 december óta az Európa Tanács elismerte mint „Fő kulturális útvonal”)
The ways of Saint Michael (Certification Cultural Route of the Council of Europe – 2007) / Szent Mihály útjai
The St. Olav Ways (Certification Cultural Route of the Council of Europe – 2010) / Szent Olav útjai
The network of cluniac sites (Certification Major Cultural Route of the Council of Europe – 2006), Clunyi szerzetesrendek Európában (2004 május; 2006 június óta az Európa Tanács elismerte mint „Fő kulturális útvonal”)
The European Route of Cistercian (Certification Cultural Route of the Council of Europe – 2010) / A Ciszterciek útvonala (1990)
Vikings and Normans, european heritage (Certification Major Cultural Route of the Council of Europe - 2004) / A viking útvonalak (1992) ) (2004 december óta az Európa Tanács elismerte mint „Fő kulturális útvonal“)
Hanseatic sites, routes and monuments (Certification Major Cultural Route of the Council of Europe – 2004) / Hanzavárosok, utak és emlékek (1992; 2004 december óta az Európa Tanács elismerte mint „Fő kulturális útvonal“)
The pyrenean iron route (Certification Cultural Route of the Council of Europe – 2004) / A vas útja a Pyreneusokban (2004)
The Iron Road in Central Europe (Certification Cultural Route of the Council of Europe - 2007) / A vas útja Közép-Európában (2004 május; 2007 óta az Európa Tanács elismerte mint „Fő kulturális útvonal”)
• Parks and gardens, landscape (Certification Cultural Route of the Council of Europe – 2004) / Parkok és kertek – a táj (1992; 2004 december óta az Európa Tanács elismerte mint „Fő kulturális útvonal“)
Fortified military architectures in Europe, Wenzel itinerary (Certification Cultural Route of the Council of Europe – 2004), Vauban itinerary (Certification Cultural Route of the Council of Europe – 2004) / Katonai erődítmények Európában – Wenzel és Vauban útvonal (1995; 2004. június óta az Europa Tanács elismerte mint „Fő kulturális útvonal”)
The legacy of al-andalus (Certification Cultural Route of the Council of Europe - 2004). / Az Al-Andaluz örökség (1997. április; 2004. június óta az Europa Tanács elismerte mint „Fő kulturális útvonal”)
Castillan language and sefardic people in mediterranean areas (Certification Cultural Route of the Council of Europe – 2004) / A kasztíliai nyelv útja és elterjedése a Földközi-tenger medencéjében : a szefárdok útjai. (2002. június; 2004. június óta az Európa Tanács elismerte mint „Fő kulturális útvonal”)
European routes of migration heritage (Certification Cultural Route of the Council of Europe – 2007) / Európai vándorlás öröksége (2004. május)
The routes of the olive tree (Certification Major Cultural - 2006) / Az olivafa útja (2005. március; 2006. május óta az Európa Tanács elismerte mint „Fő kulturális útvonal”)
Prehistoric Rock Art Trail (Certification Cultural Route of the Council of Europe – 2010) / Őskori művészetek útvonala
European Cemeteries Route (Certification Cultural Route of the Council of Europe – 2010) / Európai temetők (sírkertek) útja