TANULÁSSAL A JÖVŐÉRT

Ismertető

A projekt teljes neve: TANULÁSSAL A JÖVŐÉRT: Győr-Moson-Sopron megye hátrányos helyzetű célcsoportjainak piaci alapú, gyakorlatorientált képzése, személyes és munkavállalói kompetenciáinak fejlesztése
Pályázati azonosító: TÁMOP-3.2.3-09/1-2009-0040
A projekt megvalósításának ideje: 2010. augusztus 1-től 2012. március 31-ig terjedő időszak
A program fenntartási időszaka: 2012. augusztus 07. – 2017. augusztus 02.

Támogatás összege: 26.042.045 Ft

 

Projektismertető:

 

A Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, - a - TÁMOP 3.2.3-09/1 „Építő Közösségek”, közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért. 1.kör: Program a közművelődési intézményrendszer felnőttképzési kapacitásának bővítéséért - benyújtott pályázata 26.042.045 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült 2009-ben.
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében megvalósult „TANULÁSSAL A JÖVŐÉRT: Győr-Moson-Sopron megye hátrányos helyzetű célcsoportjainak piaci alapú, gyakorlatorientált képzése, személyes és munkavállalói kompetenciáinak fejlesztése” című projektünk, Győr-Moson Sopron megye hátrányos helyzetű célcsoportjainak segített a munkaerőpiacra való bekapcsolódás lehetőségében, segített megakadályozni a társadalmi kirekesztődést, valamint javította az esélyegyenlőséget.
A projekt megalapozottságát az Országos Közművelődési Stratégiában megfogalmazott beavatkozási területekhez - Élethosszig tartó tanulás (LifeLong Learning), Esélyt a munkára – való illeszkedés támasztja alá.

 

A projekt közvetett céljai:

• Az intézményben folyó szakmai, képzési szolgáltatási tevékenységekhez való kötődés kialakítása.
• A munkaerő-piaci reintegrációs egyéni és társadalmi törekvések elősegítése.
• A tanuláshoz, munkához fűződő attitűdök, kompetenciák fejlesztése.
• Képzések és szolgáltatások által növelni a munkavállalási képességet, elhelyezkedési esélyeket.

 

A projekt közvetlen céljai és tartalma:

• A Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Kft. felnőttképzési intézményi akkreditációja.
• Két képzési program akkreditációja és megvalósítása.
• További egy képzési program akkreditálása a fenntarthatóság biztosítása érdekében.
• A képzésekhez tananyagok (hagyományos és e-learning) fejlesztése.

 

A projekt eredményei:

A projekt keretében a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ akkreditált felnőttképzési intézménnyé vált. Három képzési programot akkreditáltatott, ebből kettőt megvalósított.
1 Vállalkozóvá válás- egyéni és társas vállalkozások alapításának és működtetésének alapismeretei
(90 óraszámú képzés) Programakkreditációs lajstrom szám: PL-5642
Megvalósulás időtartama: 2011.04.07- 2011. 05.19.
2 Nagyüzemi melegkonyhai kisegítő képzés – előkészítő és befejező nagykonyhai műveletek
(90 óraszámú képzés) Programakkreditációs lajstrom szám: PL-6010
Megvalósulás időtartama: 2011. 12.01- 2012- 01. 12.
3 EU-s projekt-menedzsment felkészítés elnevezésű képzés (30 óraszámú képzés) Programakkreditációs lajstrom szám: PL-4244

 

A projekt során nonformális és informális tanulási alkalmakat biztosítottunk a hátrányos helyzetű célcsoportok számára, ezzel segítve őket a munka világába való bekapcsolódásban. Mindezeken keresztül megvalósult a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ közművelődési tevékenységének modernizálása, bővült minőségi szolgáltatásainak köre. A Felnőttképzési szolgáltató iroda Győrben a képzésekben résztvevők számára nyújt felnőttképzési szolgáltatásokat keddi és csütörtöki napokon.
A projektben megvalósuló nonformális és informális tanulási alkalmak, képzések és felnőttképzési szolgáltatások az uniós támogatásnak köszönhetően ingyenesen vehették igénybe a tanulni szándékozó jelentkezők. Győr-Moson-Sopron megye településein a projekt megvalósítási időtartama alatt 200 tanulási alkalmon összesen 464 fő vett részt.
A következő hátrányos helyzetű társadalmi csoportok vehettek részt a programban:


Célcsoport
Alapfokú isk. oktatásból lemorzsolódtak
Alapfokú isk. végzettséggel rendelkezők
Képesítés nélküliek (érettségizett, szakképzettséggel nem rendelkezők)
Regisztrált álláskeresők
Tartósan inaktívak(legalább 12 hónapja nem foglalkoztatott, és nem regisztrált munkanélküli)
GYED-en, GYET-en, vagy GYES-en lévők
Megváltozott munkaképességű és fogyatékkal élők
Romák
50 éven felüli személy
Egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőtt
Bármely olyan személy, aki legalább 24 hónapja munkanélküli


TÁMOP-3.2.3-09/1-2009-0040 számú projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Kapcsolat

Nemzeti Művelődési Intézet Győr-Moson-Sopron Megyei Irodája
Iroda elérhetősége: 9022 Győr, Czuczor u 17.
E-mail: gyor (at) nmi.hu

Pojektmenedzser: Szűcs Péter

Partnerek

Hírek