Közösségek építése a Körösök völgyében

Ismertető

A projekt teljes neve: „Közösségek építése a Körösök völgyében” - a közművelődés a nem formális és informális tanulás szolgálatában Békés megyében
Pályázati azonosító: TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0085
A projekt megvalósításának ideje: 2010. július 1-2012.március 31. (20 hónap)
A projekt fenntartási időszaka: 2010. július 1-2013. július 1.

 

Projektismertető

 

 

A Közösségek építése a Körösök völgyében - a közművelődés a nem formális és informális tanulás szolgálatában Békés megyében című projekt megvalósítása 2010. július 1-jén kezdődött öt konzorciumi partner együttműködésével. A húsz hónapig tartó projekt szakmai programjának alapvető célja volt a közművelődés eszközeinek felhasználása a közoktatási rendszer hatékonyságának növelése érdekében. A projektet 2013. július 1-jével a Békés megyei IBSEN Nonprofit Kft.-től a Nemzeti Művelődési Intézet vette át.

 

A konzorciumvezető a projektben a „Tanuljunk demokráciát” programsorozat megvalósítását vállalta, amely a bevont diákok a demokratikus jogok gyakorlását fejlesztő kompetenciáit fejlesztette. A három megyei fenntartású közoktatási intézmény hátrányos helyzetű diákjai non-formális és informális tanulási alkalmak során sajátították el azokat a kompetenciákat, amelyek hozzásegítik az egyént a társadalomban való aktív szerepvállaláshoz. Iskolánként egy-egy „Demokrácia-iskola” képzést valósítottak meg, valamint 9 tanulmányi kirándulásra került sor jogalkotó és jogalkalmazó intézményekben. A programsorozatot a fiatalok közreműködésével szakmai nap, vetélkedő és konferencia egészítette ki.

 

A Békés Városi Kulturális Központ a projekt során a halmozottan hátrányos helyzetű, 11-18 éves fiatalok számára szervezett szakköröket (média, képzőművészet, iparművészet, színjátszás, mozgáskultúra, tánc, zene) és összművészeti táborokat. Ezek az iskolarendszeren kívüli tanulási alkalmak a fiatalok kreativitására, kompetenciafejlesztésére és felzárkóztatására épültek. A halmozottan hátrányos helyzetű középiskolás, fiatal álláskereső, tartósan munkanélküli, valamint GYED-en, GYES-en, GYET-en lévők számára digitális kompetenciák fejlesztését szolgáló tanfolyamokat indítottak, amelynek célja az alapvető informatikai ismeretek átadása volt.


A projekt kötelezően megvalósítandó tevékenységei közül a dobozi Kulich Gyula Művelődési Ház a megtartó képességet segítő közösségi programok szervezését vállalta, melyek kizárólag hátrányos helyzetű célcsoportokra irányultak. Ennek keretében 4 tábort valósítottak meg elsősorban cigány gyermekek, felnőttek számára. A nyári táboraikban a helyi identitást erősítő helyismereti és életvezetési programok, a cigány kultúra értékeinek feltárása, megismertetése, továbbá a funkcionális népi kézműves alkotások megismerését elősegítő foglalkozások, programok szervezése kapott fő hangsúlyt. Hat szakkört indítottak el 2014. őszéig: gyermek szövő és fazekas szakkör, gyékény-, szalma-, csuhé tárgykészítő-, fazekas- és szövő szakkör hátrányos helyzetű felnőttek számára. A jeles napokhoz kötődő népi játszóházaikban és kézműves bemutatóikon a funkcionális népi kézművesség alapjait, alkotásait, ma is használt tárgyait és a népi kultúrából eredő szokásrendszert ismertették meg a résztvevőkkel.


A köröstarcsai Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtárban háromféle kompetenciafejlesztő tevékenységsorozatot valósítottak meg a projekt során: két alkalommal ifjúsági képzőművészeti alkotótábort 10-18 évesek számára, színjátszó szakkört 4-8. osztályos tanulók számára, valamint ÖKO-játékok témájú kézműves foglalkozásokat. A pályázat lehetővé tette, hogy a gyermekek kimagasló minőségű anyagokkal, eszközökkel, kiváló szakemberek irányítása mellett fejlődhessenek a választott foglalkozásokon. A tevékenységek folyamán az oktatók személyre szabott feladatokat adhattak a résztvevőknek, mód volt egy-egy részismeret alapos kidolgozására, elmélyült munkavégzésre.A Békés Megyei Népművészeti Egyesület a projektben széleskörű népművészeti tevékenységet végzett. Közreműködésükkel a Kézműves Szakiskola diákjai fazekas és bőrműves táborban, kézműves, mézeskalács készítő és szövő szakkörökön vettek részt, a megyében élő álláskeresők pedig nyári tábor keretében a kosár- és gyékényfonás rejtelmeivel ismerkedtek meg. A békéscsabai Réthy Pál Kórház Rehabilitációs osztályán csipkekészítő szakkörre jártak a megváltozott munkaképességűek. A GYED-en, GYES-en lévő vagy onnan visszatérő kismamák részvételével gyöngyfűző, hímző és játszóházi szakkör valósult meg. Kommunikációs készségeket, személyi percepciót és életvezetési készségeket fejlesztő tréninget indítottak egyszülős családban élők, illetve három vagy több gyermekes családok részére.

A projektben a Békés Városi Kulturális Központ jogutódja a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ lett.
A fenntartási időszakban a konzorciumvezető és a partnerek is egy-egy általuk választott tevékenységet valósítottak, illetve valósítanak meg.

 

Kapcsolat

Nemzeti Művelődési Intézet Békés Megyei Irodája 
Az iroda postacíme: 5600 Békéscsaba, Kiss Ernő u. 3. 

Központi email cím: bekes (at) nmi.hu

 

Projektmenedzser: Kocsis Klára

Partnerek

Hírek

Képgaléria