Közös tudás

Ismertető

A projekt címe: „KÖZÖS TUDÁS”

A TÁMOP konstrukció címe: Építő közösségek” –közművelődési intézmények az egész életen át tartó tanulásért 

Pályázati azonosító: TÁMOP-3.2.3-08/1-2009-0014

A projektfenntartási időszak kezdete: 2012.január 20.

 

A projekt rövid bemutatása:


A 2009 júliusában indított Közös tudás nevet viselő – TÁMOP-3.2.3-08/1-2009-0014 regisztrációs számú - projekt egyik fő tevékenységi köre a felnőttképzés, melynek során a főpályázó Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet, valamint konzorciumi partnere, az edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum négy különböző képzést valósított meg.
Első lépésként a két intézmény felnőttképzési akkreditációjára került sor. Ezt követően két tananyagot dolgoztak ki és két képzést akkreditáltattak.

 

Az első a 90 órás közösségi mentor képzés (lajstromszáma: PL-4744) Miskolcon és Cigándon zajlott 2011 januárja és 2011 áprilisa között. A képzés célja, hogy a hátrányos helyzetű Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kistérségek problémáinak megoldásához szükséges közösségi összefogást koordinálni képes helyi lakosokat szakmailag megerősítsék. A kistérségek lakossága ugyanis még kevéssé szervezett, gyakran nehezen képes önállóan az együttműködések kialakítására, ehhez segítségre van szüksége. A közösségi mentor képzésben azok a közösségükért elkötelezett helyi aktív személyek vettek részt - felnőttképzéssel, közösségfejlesztéssel, helyi foglalkoztatással, közművelődéssel foglalkozó civil szervezetek képviselői, aktivistái - akik mindennapi tevékenységükön keresztül a problémák közösségi megoldásait keresték eddig is. A képzésben résztvevők megszerezték azokat a készségeket, amelyekkel meg tudják szólítani a helyieket, partnerséget tudnak létrehozni és elkötelezetté tudják őket tenni a térség iránt. A képzést a két helyszínen több, mint 30 fő végezte el sikeresen.

 

A főpályázó által lebonyolított másik program a szintén 90 órás közösségi vállalkozásra felkészítő képzés, mely Cigándon, Mezőcsáton, Hidasnémetiben és Sajókazán valósult meg 2011. január 10. és 2011. február 25. között. A képzés célja volt, hogy a résztvevők elsajátítsák a közösségi vállalkozás tervezéséhez szükséges fogalmakat és képessé váljanak üzleti tervek elkészítésére, majd pedig a közösségi vállalkozás elindítására, és abban történő munkavégzésre. A közösségi vállalkozást az adott település vagy térség lakosai hozhatnak létre a saját munkaerejükre, tudásukra, munkatapasztalatukra - mint közös tőkére - alapozva. A program célcsoportját azok a helyi lakosok alkották, akik szeretnék megélhetésüket közösségi üzleti vállalkozásban megteremteni és ezért hajlandóak együttműködni más lakosokkal. Három helyszínen 15-15 fő résztvevővel, Cigándon 17 fővel valósult meg a program. A képzések során a résztvevők tájékozottsága növekedett a vállalkozási - közösségi vállalkozási ismeretek területén. Az üzleti terv készítésében jártasságot szereztek. Együttműködési és kommunikációs képességük erősödött.

 

Az edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum felnőttképzési akkreditációja után kezdődhetett meg a Helyi túra- és idegenvezető képzés (PL-4797 ) 2011 áprilisában. A program célja volt, hogy a hallgatókkal megismertessék a kistérség földrajzát, természeti értékeit, történelmi, irodalmi, művelődéstörténeti, néprajzi emlékeit, helyismereti irodalmát, neves személyiségeit, és hogy alkalmassá váljanak az itt megszerzett tudás továbbadására, és kistérség területén túrák szervezésére és az érdekességek bemutatására. Az ismereteket 15 fő sajátította el és sikeres vizsgájuk után mindannyian tanúsítványt kaptak 2011. június 7-én.

 

A Panziós, falusi vendéglátó, több mint nyolcszáz órás tanfolyamot egy mezőkövesdi képzési intézmény végezte szintén a konzorciumi partner felkérésére Edelényben. A képzés indokoltságát az adta, hogy az aprófalvas kistérségben kevés a munkalehetőség és sok, nagy lakásban a szülők magukra maradtak, s ezek az épületek jól használhatók a falusi vendéglátás terén. A tanfolyamra 17 fő jelentkezett és valamennyien bizonyítványt szereztek az elméleti és gyakorlati vizsga teljesítése után 2011 márciusában.

 

Az akkreditált képzések mellett a közművelődés színterein az együttműködő partnerek térségében informális képzési alkalmakon vehettek részt a helyi szükségletek felmérése
A Közös Tudás projekt, így a képzések is az Európai Unió és az Európai Szociális Alap finanszírozásával valósultak meg.

 

A projektfenntartás:

 

2013-ban a Közösségi mentor képzésen 15 fő vett részt, Miskolcon. Mindannyian sikeres vizsgát tettek.
2014-ben a Közösségi vállalkozásra felkészítő képzés valósult meg, 16 fő részvételével.

 

Kapcsolat

Nemzeti Művelődési Intézet Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Irodája
Az iroda postacíme: 3525 Miskolc, Déryné u. 9.
E-mail: miskolc (at) nmi.hu

Projektmenedzser: Szendrei Andrea

Partnerek

A projekt megvalósításában konzorciumi partner:


Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum (Edelény)

 

Együttműködő partnerek: 

 

Művelődési Ház és Könyvtár (Hidasnémeti)
Radvánszky Béla Kultúrház és Könyvtár (Sajókaza)
Kiss József Közösségi Ház és Könyvtár (Mezőcsát)
Művelődési Ház és Könyvtár (Tiszakarád)

Hírek

Kezdeményez, bátorít, aktivizál, kérdez, összeho...

2014. november 10. 10:07
Ezekre a tevékenységekre és még sok más közösségi szerepre készíti fel a közösségi mentorképzés a résztvevőket.
Elolvasom

Képgaléria