Diákok is szót kaptak a KINCS-TÁR Kreatív Képességfejlesztő Műhely konferenciáján
2015. június 29. 15:41

A Nemzeti Művelődési Intézet 2015. június 26-án tanácskozást rendezett Nyírbátorban, a Báthori Várkastélyban a TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0122 KINCS-TÁR Kreatív Képességfejlesztő Műhely projekt zárásaként. A konferenciát a plenáris szakmai előadások mellett a foglalkozásvezetők összefoglalói és a projektben részt vevő gyerekek élménybeszámolói is színesítették.

A résztvevőket Kiss Gábor Boldizsár, a Nemzeti Művelődési Intézet Kiemelt Programok Főosztályának vezetője köszöntötte. Kiemelte, hogy a pályázati konstrukció a szakterületek szinergiáját is erősítette, pedagógusok, alkotóművészek, kulturális szakemberek dolgoztak együtt, építették a helyi és térségi közösségeket, melynek eredményeit a konferencia résztvevői filmen, kiállításon, nyomtatott és elektronikus formában is megtekinthetik.

 

Máté Krisztina projektmenedzser, a Nemzeti Művelődési Intézet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Irodájának módszertani referense beszámolt a program legfontosabb eredményeiről, az alapvető és közvetlen célokról, majd ismertette a megvalósításban közreműködő partnerintézmények projekttevékenységét. Mint mondta, a pályázat 18 hónapja alatt négy iskola közreműködésével, 16 csoportban folyt a munka, mely összesen 5040 informális és nonformális tanulási alkalmon való részvétellel valósult meg. Négy kreatív terület lehetőségei közül választhattak a gyerekek iskolán kívüli elfoglaltságot: volt olyan, amely az önkifejezést és a kommunikációs kompetenciákat erősítette, mint a drámajáték, a film, vagy az elektronikus sajtó, míg a fafaragás a kézügyesség, a finommotoros mozgások fejlődését és a népművészeti ismeretek átadását segítette.

 

Sotkó Levente Attila szakmai koordinátor, a Nemzeti Művelődési Intézet Módszertani Fejlesztési Osztályának vezetője a projekt kapcsán bemutatta az Intézet módszertani tevékenységének főbb területeit. Mint mondta, az intézet tevékenységében meghatározó szerepe van a hálózatosodásnak, ezért a most záruló projekt is szervesen kapcsolódott a feladatellátáshoz. A program jogutódlással került a Művelődési Intézethez, közben változtak a személyi, tárgyi és infrastrukturális feltételek, de mindannyian elkötelezetten dolgoztak azért, hogy az Építő Közösségek pályázat harmadik ütemében megvalósuló program Szabolcs-Szatmár-Bereg megye tanulói számára színvonalas iskolán kívüli kreatív foglalkozási alkalmakat teremtsen.

 

Polyák Zsuzsanna a kompetenciamérés célját és eredményeit ismertette a résztvevőkkel. Előadásában kifejtette, többek között azt vizsgálták, hogy a program tevékenységei hogyan járulnak hozzá a helyi értékek továbbviteléhez, a kulcskompetenciák és a tevékenységekhez szükséges speciális képességek fejlődéséhez. Ismertette a kompetenciamérés menetét, a gyerekekkel felvett bemeneti és kimeneti kérdőív felépítését és annak főbb mutatóit.

 

A konferencia második részében a projekt foglalkozásvezetőinek beszámolóira került sor.

 

Szilágyi Ildikó, az Újfehértói Általános Iskola drámapedagógusa kiemelte, a személyiségfejlődésre a közösségben folytatott művészeti tevékenységnek mindig építő hatása van. A változatos csoportösszetétel lehetőséget adott arra is, hogy más települések tanulóival is megismerkedjenek a gyerekek. Az együttléteken az egyéni képességek sokszínűségére építettek, amelyeket a gyerekekkel közösen beszéltek át az egyes játékok mentén.

 

Balogh Miklós népi iparművész, hangszerkészítő a fafaragás gyakorlati oktatása mellett a foglalkozások alatt a fa szerkezetével, a fafajtákkal és azok használhatóságával is megismertette a gyerekeket. Nem csak a népi kismesterség eszközeivel találkozhattak a diákok, a foglalkozások során a hagyományokról, a vidékre jellemző népszokásokról is szó esett. Érdekességként említette meg, hogy a programban sok lány is részt vett, akik hamar elsajátították a fafaragó technikát, s lelkesedésükkel mintát mutattak a korcsoportban lévő fiú diákoknak is.

 

Tormáné Szabó Ilona, az ajaki Tamási Áron Általános Iskola drámapedagógusa arról beszélt, hogy a csoport életkor szerinti heterogén összetétele inspiráló volt a munkára, a gyerekek sokat tanultak egymástól. A gyakorlati foglalkozások jó hangulatban és közös gondolkodással teltek, melynek eredményeképpen egy húszperces színdarabot is sikerült színpadra állítaniuk Bajnokok elnevezéssel.

 

Rozinka László, az ajaki Tamási Áron Általános Iskola rajztanára elmondta, a fafaragásnak Ajakon évtizedes hagyományai vannak, ennek egyik visszatérő közösségi együttléte az egyre népszerűbb alkotótábor, melyet idén is megrendeznek. A település és az iskola bemutatását követően a projekt kreativitást fejlesztő és közösségteremtő hatásait emelte ki. Elmondta, a program során a gyerekek igényeihez próbálták szabni a tevékenységeket, miközben fontos volt, hogy a tematika szerint átadják az előre meghatározott gyakorlati és elméleti ismereteket is.

 

A konferencia érdekes színfoltja volt, hogy a résztvevők megismerhették a programban érintett gyerekek véleményét is. Bige Kitti, az Újfehértói Általános Iskola diákja elmondta, a korkülönbség ellenére is nagyon megszerették egymást és a közös élmények szinte családdá kovácsolták a csapatot. Fontosnak tartotta, hogy a drámafoglalkozásokon tanultakat a mindennapi élethelyzetekben is tudják majd hasznosítani. Ragály Bianka (képünkön), az ajaki Tamási Áron Általános Iskola diákja a nyíregyházi tábor fafaragó élményeiről beszélt, s örömmel emlékezett arra, hogy számára örök élmény marad a Sóstói Múzeumfalu, ahol a fafaragással kapcsolatos régi eszközöket is láthattak, és olyan technikákról is szó esett, mint a pásztor- vagy az ékfaragás. Az ajaki Tamási Áron Általános Iskola másik jelenlévő diákja, Petró Vivien örömét fejezte ki, hogy más települések diákjaival is találkozhattak, akikkel azóta is jó kapcsolatot ápolnak.

 

A beszámolók után a résztvevők megtekintették a médiaműhely által készített dokumentumfilmet, majd Szilágyi Ildikó drámapedagógus rendezésében az Osztályképek című előadás videó változatát, melyet a Tormáné Szabó Ilona drámapedagógus által rendezett, Bajnokok címmel színpadra állított darabja követett.

 

Kiss Gábor Boldizsár, a Nemzeti Művelődési Intézet Kiemelt Programok Főosztályának vezetője zárszavában kiemelte, a konferencia résztvevői most egyetlen program eredményeit láthatták, de a Művelődési Intézet alapfeladatai között meghatározó, hogy a kulturális alapellátás növelése érdekében minél több lehetőséget és módszertani támogatást juttasson a kistelepüléseknek. A TÁMOP pályázat Építő Közösségeket fejlesztő alprogramjai az Európai Uniós támogatásnak köszönhetően új folyamatokat, szakmai kapcsolatokat és együttműködéseket indítottak el Magyarország településein, ezek - reményei szerint - egyik hosszú távú hatása, hogy a kezdeményezések tovább élnek és újabb pályázatok benyújtására, valamint közös gondolkodásra sarkallják a résztvevőket. A főosztályvezető végül megköszönte a projektben közreműködő partnerszervezetek és foglalkozásvezetők elkötelezett munkáját, mely nagyban hozzájárult a program sikeres lebonyolításához.

 

A konferencia zárásaként az ajaki csoport tanulói palotást táncoltak, majd a gyerekek és a konferencia résztvevői közösen tekintették meg a diákok munkáját dicsérő fafaragó kiállítást és a Báthori Várkastély panoptikumát.