Az élet színei – az iskolai nevelés és hatékonyságának segítése

Ismertető

A projekt teljes neve: 

Az élet színei – az iskolai nevelés és hatékonyságának segítése a közművelődés eszközeivel a Kecskeméti Kistérségben

Pályázati azonosító: TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0114

A projekt megvalósításának ideje: 2012.10.01. - 2014.03.30.

A projekt fenntartási időszaka: 2014.04.01. - 2019.04.01.

Támogatás összege: 30 000 000 Ft

 

Projektismertető:

 

A program célja a kulturális intézmények szélesebb körben való bekapcsolása a formális oktatásba, és szerepük erősítése a kulturális tudás átadásában. Ezen keresztül kívánjuk támogatni a közoktatásban résztvevő gyerekek és tanulók óvodai, tanórai és tanórán kívüli és szabadidős nem formális és informális nevelését és oktatását, a nevelési-oktatási és kulturális intézmények hosszú távú együttműködését helyi és országos szinten.

 

A pályázati munka a közoktatásban résztvevő gyerekek és tanulók óvodai nevelésének és a tanórai, valamint tanórán kívüli, szabadidős nem formális, illetve informális nevelésének és oktatásának támogatására irányul. A projekt keretében kulturális érzékenységet, kreativitást és egészségtudatosságot, egészséges életmód kialakítását fejlesztő szabadidős tevékenységek valósulnak meg, nevelési-oktatási és kulturális intézmények hosszú távú együttműködésében.


A 30 milliós támogatás több mint 350 gyerek számára tette lehetővé, hogy belekóstoljon a szövésbe, fonásba, gyöngyfűzésbe, korongozásba, táncba és néptáncba Kecskeméten, Nyárlőrincen, Helvécián, valamint Lakitelken.


A 12 oktatóval, 14 iskolával, továbbá 350 gyermekkel történő együttműködés kiemelten sikeres volt. Általános tapasztalat, hogy a programban részt vevő gyerekek több sikeret értek el iskolai tanulmányaikban, a szakkörök pedig a gyermekek személyiségfejlődésében és képességeik kibontakoztatásában is releváns szerepet játszottak: képesek voltak felszínre hozni a bennük rejlő kreativitást, kapcsolatteremtő, önkifejező, problémamegoldó, illetve konfliktuskezelő képességüket, aktivitásukat, s nem utolsó sorban egészségtudatosságukat. A Nemzeti Művelődési Intézet által biztosított szakköröket, táborokat, valamint témanapjait tapasztalt kézművesek, táncos oktatók vezették, ezért a gyermekek nagy örömmel vettek részt a foglalkozásokon, s jellemzően a pályázati finanszírozás zárultával is megmaradt az érdeklődés.


Kitűzött céljainkat úgy értük el, hogy lehetőséget biztosítottunk minél több gyermek számára arra, hogy tanórán kívül, játékos, sikerélményt biztosító formában jusson hozzá az új ismeretekhez.

Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a részt vevő 350 gyerekben érzékelhetően növekedett az igény az önálló művelődésre, önképzésre, amely rövid és hosszú távon kapcsolja őket a közművelődés intézményrendszeréhez, erősítve ezzel mind a közművelődési intézményeket, mind a kecskeméti lakiteleki, nyárlőrinci, helvéciai helyi társadalmat, ezáltal növelve a települések megtartóerejét.

 

Kapcsolat

Nemzeti Művelődési Intézet Bács-Kiskun Megyei Irodája
Az iroda postacíme: 6000 Kecskemét, Katona József tér 8.
E-mail: bacs (at) nmi.hu

 

Projektmenedzser: Petőfi Sándor

Partnerek

Hírek

Gyöngyfűző tábor a lakiteleki Népfőiskolán

2014. november 10. 08:53
2013. július 15-én kora reggel gyöngyfűző gyerekekkel népesült be a lakiteleki Népfőiskola. A gyöngyfűzők a TÁMOP-3.2.13...
Elolvasom

Képgaléria