Országos Tudományos és Felsőoktatási Szakmai Központ

Tevékenység kezdete: 2015. február 01.
A központ telephelye Debrecen, tevékenysége az egész országra kiterjed.
Központi cél: a közművelődési szakma szakmai-tudományos professzionalizációnak erősítése.

 

A Nemzeti Művelődési Intézet Országos Tudományos és Felsőoktatási Szakmai Központ tevékenységkörei és ezek fő céljai:

 

1. Felsőoktatási közművelődési képzések támogatása

Cél a szakma felsőoktatási képzéseinek (BA, MA, szakirányú továbbképzések, Ph.D.) szakmai-módszertani támogatása. Ezáltal egyik oldalról erősödik a felsőoktatási képzések szakmaisága, másik oldalról pedig a szakma elméleti-tudományos felkészültsége.

2. Közművelődési tudományos kutatások

Cél a közművelődés szakmai potenciáljának, létjogosultságának igazolása tudományos eredményekkel, valamint a közművelődés tudományos vonatkozásainak megerősítése.

3. Közművelődési tudományos és szakmai utánpótlás

Cél a tudományos fokozattal rendelkező közművelődési szakemberek számának növelése, a tudományos gondolkodású és tudományos elemzések készítésére alkalmas szakemberek felkészítése a közművelődési szakmában, ezáltal a kultúrakutatás presztízsének erősítése, a felsőoktatási szakok megerősítése, a szakma tudományterületi beágyazottságának erősítése.

4. Közművelődési tudományos eredmények közzététele

Cél egyik oldalról a közművelődés szakmai és tudományos eredményeinek elterjesztése, közzéadása, népszerűsítése, ezekre alkalmak teremtése. Ennek egyik eszköze a szakmai dokumentumok körének bővítése egy egységes közös szakmai nyelvezet megerősítésére, másik eszköze a szakmai-tudományos rendezvényeken történő tudományos népszerűsítés. Másik oldalról cél a közművelődési terület érdekérvényesítő képességének növelése, a szakma megjelenése minél több fórumon.

5. Közművelődési tudományos és szakmai hálózatépítés

Cél a Nemzeti Művelődési Intézet, valamint általa a közművelődés intézményrendszere és a felsőoktatás, valamint a tudomány különböző színterei közötti kapcsolatok kölcsönös erősítése. Cél egyben a felsőoktatási intézmények közművelődés vagy más területű szakmai-tudományos potenciáljának bevonzása a szakmai központok és megyei irodák munkájába. Hosszútávon cél a szakma tudományterületi beágyazottságának erősítése.


A Nemzeti Művelődési Intézet Országos Tudományos és Felsőoktatási Szakmai Központ munkatársai:

 

Dr. Juhász Erika, szakmai vezető, főosztályvezető

Ponyi László, szakmai munkatárs

G. Furulyás Katalin, szakmai munkatárs

Novák Erzsébet, szakmai munkatárs

Deák Orsolya szakmai koordinátor

 

Sotkóné Máté Krisztina kutató-fejlesztő csoportvezető

Megyesi Judit kutató-fejlesztő munkatárs

Juhász-Nagy Ibolya kutató-fejlesztő asszisztens