Országos Önkéntességi Szakmai Központ

Az Országos Önkéntességi Szakmai Központ tevékenysége

Dióhéjban az önkéntességről

Miért fontos?

Önkéntesség a közművelődésben

Hogyan lehetsz önkéntes a Nemzeti Művelődési Intézetnél?

Letölthető anyagok, törvényi háttér

Elérhetőség, munkatársak

 

 

 

Az Országos Önkéntességi Szakmai Központ tevékenysége

A Nemzeti Művelődés Intézet az Emberi Erőforrások Minisztériuma közművelődési háttérintézményeként kiemelten kezeli az önkéntesség ügyét, mint a közösségi művelődés és kulturális ágazat egyik alappillérét. Ezért 2014. január 15-én létrehozta a Nemzeti Művelődési Intézet Országos Önkéntességi Szakmai Központját (OÖSZK).

A szakmai központ tevékenységének célja az önkéntesség népszerűsítése, az önkéntes foglalkoztatással kapcsolatos, a közművelődést érintő szemléletformálás. Küldetésének tartja emellett a hálózatosodás elősegítését, közvetetten a helyi társadalmi aktivitás növelését. 

A szakmai központ célcsoportja a közművelődési szakemberek, a kulturális célú civil szervezetek képviselői, a Kulturális Közfoglalkoztatási Programban és az Iskolai Közösségi Szolgálatban részt vevő személyek, és általában mindazok, akik a közművelődésben zajló tevékenységek iránt nyitottak.

Vállalt céljai érdekében a központ aktívan képviselteti magát a témához kapcsolódó szakmai napokon és egyéb fórumokon, rendszeresen nyújt személyes konzultációt és szaktanácsadást az érdeklődőknek. Jó gyakorlatok, példaértékű önkéntes kezdeményezések feltárására és bemutatására törekszik, melyeket különböző információs felületeken igyekszik népszerűsíteni. A hiteles szakmai információk terjesztése érdekében módszertani segédanyagokat közöl.

 

Bemutató az Országos Önkéntességi Szakmai Központ tevékenységéről a Prezi.com-on…

 

Képgaléria a központ munkájáról…

 

 

Dióhéjban az önkéntességről

Önkéntesség – Tőlem, Veled, Nekünk!

Az önkéntesség története Európában a középkorra nyúlik vissza. A fokozatosan teret nyerő keresztény értékrendszer és a hatására kialakult eszményképek szerves részét képezte a szociális érzékenység. A mai értelemben vett önkéntesség a felvilágosodás eszmekörének hatására a 18. század végén létrejött önszerveződő közösségek, az ún. „egyesületek” (például olvasókörök, diáktársaságok) alapításához köthető.

Klasszikus értelemben véve az önkéntesség a közösségi gondoskodás, a társadalmi szolidaritás – s ezen belül a karitatív tevékenység – az emberiség fejlődésének alapértékei közé tartozik.

Egy egészséges társadalomban az emberek nem csak egyéni céljaink elérésével foglalkoznak, hanem kellőképpen nyitottak és toleránsak embertársaikkal szemben.

Az önkéntesség olyan tevékenység, amelyet

- a személy szabad akaratából,

- egyéni választása és motivációja alapján,

- anyagi haszonszerzés szándéka nélkül végez

- más személy, személyek vagy a közösség javát szolgálva.

Sajátos értékeket hordoz, mert önmagában jó és értékes, mellyel képessé tehetjük a társadalom tagjait, hogy aktív szerepet vállaljanak mind tágabb földrajzi, mind szűkebb érdekközösségekben. 

 

 

Miért fontos?

Az önkéntesség az egyik eszköze az esélyegyenlőség fejlesztésének, hozzájárul a szegénység, a kirekesztődés csökkentéséhez és a foglalkoztatottság növeléséhez, segíthet a munkanélküliek munkaerőpiacra történő visszatéréséhez, de nem helyettesítheti a fizetett munkaerőt.

Az önkéntességben juthat kifejezésre az állampolgári elkötelezettség és felelősségvállalás össztársadalmi „rehabilitációja” egyben segíti a munkaerőpiacra való integrálódást.

Az Európai Bizottság becslései alapján az önkéntesség 0,05-5% között járul hozzá az  Európai Unió GDP-jéhez.

 

 

Önkéntesség a közművelődésben       

   

A művelődési házakban, közösségi terekben zajló közművelődési és kulturális programokban, műsorokban részt vállaló önkéntesek és önszerveződő közösségek munkája nemcsak egy-egy rendezvény sikerességét, hanem a kulturális javak terjesztését is garantálja.

Az önkéntesség alapvetéseit és a Nemzeti Művelődési Intézet e területen nyújtott lehetőségeit ismerteti és szemlélteti a 2105 december elejére elkészült módszertani kiadvány, az Önkéntes kisokos. A Nemzeti Művelődési Intézet maga is önkénteseket fogadó szervezet: a megyei irodahálózat azon tevékenységei, melyekhez önkéntes segítők és iskolai közösségi szolgálatot teljesíteni kívánó fiatalok is csatlakozhatnak, az onkentes.gov.hu oldalon folyamatosan frissítve jelennek meg.

Minden év december 5-én az Önkéntesség Világnapja alkalmából a Nemzeti Művelődési Intézet díjátadó ünnepségen köszöni meg a hálózatát segítő lelkes önkéntesek munkáját. Érdekesség, hogy az intézmény által átadott impozáns emlékplakettet az OÖSZK kulturális közfoglalkoztatott munkatársa tervezte. A szakmai központ szemléletét jellemzi a különböző foglalkoztatási minőségben dolgozó kollégái tudástőkéjét, kompetenciáit hatékonyan kamatoztató munkaszervezés.

Képgaléria a 2015-ös díjátadó ünnepségről…

 

 

Hogyan lehetsz önkéntes a Nemzeti Művelődési Intézetnél?

 

1.) A Nemzeti Művelődési Intézetnek minden megyében van egy-egy irodája. Ha eldöntötted, melyik megyében szeretnél önkéntesként dolgozni, keresd fel az érintett megyei irodát!  

2.) Küldd el számukra az önéletrajzodat és egy motivációs levelet arról, miért szeretnél önkéntes lenni (pl.: hátrányos helyzetűeknek szeretnél segítséget nyújtani, munkatapasztalatokat szeretnél szerezni) és miben vennél részt szívesen (pl.: nemzetiségi programok, kiállítások, koncertek szervezése)

3.) A megyei iroda munkatársa reagál megkeresésedre, majd személyesen vagy telefonon egyeztettek a további együttműködésről.

4.) Szerződést kötsz a megyei irodával az általad vállalt tevékenységre, mely a továbbiakban akár szakmai gyakorlatként is megjelenhet önéletrajzodban.

 

+ 1.   Amennyiben elégedett voltál a közös munkával, ajánld a lehetőséget barátaidnak, ismerőseidnek is!

 

 

 

Letölthető dokumentumok:


/storage/files/files/2015/koltsegteriteses_onkentes_szerzodes_minta_,doc típusú fájlKöltségtérítéses önkéntes szerződés - minta


/storage/files/files/2015/nullkoltseges_onkentes_szerzodes_minta_(1),doc típusú fájlNullköltséges önkéntes szerződés - minta

 

/storage/files/files/2015/nullkoltseges_onkentes_szerzodes_minta_(1),doc típusú fájlJelenléti ív önkéntes munkavégzésről - minta

 

Az önkéntesek és fogadószervezetek tevékenységének törvényi hátterét a 2005. évi LXXXVIII. tv. (Köt.), míg az iskolai közösségi szolgálatét a 20/2012 Emmi rendelet biztosítja.

 

Törvényi háttér

 

 

Iskolai Közösségi Szolgálat

 

A 2011. évi CXC. törvényt kiegészítő 20/2012. EMMI rendelet szabályozza az Iskolai Közösségi Szolgálat Program végrehajtását. A rendelet alapján kulturális területen is elvégezhető a kötelező 50 órás közösségi szolgálat, így a diákoknak a Nemzeti Művelődés Intézet által szervezett programokon lehetősége nyílik a  kötelező órák teljesítésére.

 

 

 

 

 

/storage/files/files/2015/Ismertetoafogadoszervezetrol_minta,doc típusú fájlIsmertető a fogadószervezet tevékenységéről - minta

 

 /storage/files/files/2015/IKSZ_jelentkezesilap_minta,doc típusú fájlIskolai Közösségi Szolgálat jelentkezési lap - minta

 

/storage/files/files/2015/IKSZ_Egyuttmokodesi_megallapodas___minta,doc típusú fájlIskolai Közösségi Szolgálat együttműködési megállapodás - minta

 

 

 

 

 

 

Levelezési cím:

Nemzeti Művelődési Intézet Országos Önkéntességi Szakmai Központja
Békéscsaba
Pf. 138.
5600

 

Munkatársak:

Varga-Sipos Andrea

Tokár János