Kiemelt Programok Főosztálya

A főosztály a Művelődési Intézet feladatfinanszírozási rendszerében megvalósuló alapfeladatain túl, a jellemzően egyedi projektek keretében sikeresen megpályázott programok teljes körű szakmai megvalósítását végzi. A hazai forrásokból és az Európai Unió által biztosított pénzeszközökből támogatott programok, a támogatások hatósági rendszerében meghatározott eljárás rendek szerint valósulnak meg. A támogatások felhasználása és elszámolása speciális követelményeket támaszt.

 

A Kiemelt Programok Főosztálya a Művelődési Intézet kiemelt programjai tekintetében a szakmai és pénzügyi, költségvetési tervezésért, az előirányzatok módosításának, - a változások bejelentéséért, szerződés-módosítások előkészítéséért - a projektek operatív végrehajtásáért, adatszolgáltatási, beszámolási feladatok teljesítéséért felelős szervezeti egység.

 

A főosztály hatáskörébe utalt kiemelt programok feladatkörében:

 

- ellátja a központi forrásokon belül a forrásbevonások, pályázati lehetőségek figyelemmel kísérését; a pályázatok előkészítésével, szervezésével és a koordinációjukkal kapcsolatos feladatokat;

- előkészíti és kezeli a támogatási szerződéseket;

- ellátja a programok szerződés szerinti teljesítését;

- elkészíti a források lehívással kapcsolatos szakmai feladatokat, a projekt beszámolókat;

- figyelemmel kíséri a programokkal kapcsolatos elszámolások határidőben történő megküldését; szükség esetén egyeztetést folytat, az Irányító Hatósággal és egyéb pályázatkezelő szervekkel a támogatások felhasználása vonatkozásában;

- előkészíti az európai uniós és hazai programok finanszírozásához kapcsolódó dokumentumokat;

- koordinálja a megyei módszertani irodák európai uniós és hazai pályázatokkal kapcsolatos feladatait;

- ellátja a külső szabályozás, szerződés vagy egyéb megállapodás, belső szabályzat alapján határidőhöz kötött beszámolási kötelezettség teljesítését;

- kommunikációs háttéranyagokat készít feladatköréhez illeszkedően az Intézet Kommunikációs Stratégiáját figyelembe véve, folyamatosan egyeztetve a Művelődési Intézet Kommunikációs Osztályával.

- együttműködik a Szakmai Módszertani Főosztállyal az Európai Uniós és hazai pályázatokkal kapcsolatos tanácsadásban;

- együttműködik a Stratégiai és Fejlesztési Főosztállyal a hazai és Európai Uniós pályázati programok tervezésében, értékelésében.

- elemzi és értékeli a megvalósított programokat és javaslatokat dolgoz ki főigazgatói döntések előkészítésére.

 

Főosztályvezető: Erdélyi Erzsébet

 

Munkatársak:

 

Gyöngyösi Zoltánné

 

Hegedűs Anett Judit

 

Kiss Szabolcs

 

Kodaj Ágnes

 

Tankovics József