Egyházi és közművelődési szervezetek a közösségekért
2016. december 09. 14:03

Egyházi és közművelődési szervezetek a közösségekért

Az Egyházi Közművelődési Egyesület és a Nemzeti Művelődési Intézet közösen, az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával ’’Egyházi hátterű kultúraközvetítés, értékformálás” címmel konferenciát rendezett 2016. december 5-6-án Békéscsabán, a Református Egyház gyülekezeti termében.

Az eseményre összesen 20 előadó érkezett a hitélet, a közművelődés valamint a szociális és civil szektor különböző ágazataiból az ország egész területéről. A konferencia résztvevőit Kiss Tibor, Békéscsaba Megyei Jogú Város alpolgármestere köszöntötte, hangsúlyozva, hogy a kereszténység európai alapérték. A Békéscsabai Református Egyházközség lelkésze, Marti Miklós üdvözlő beszédében rámutatott: az egyházi közösségek számára a kultúraközvetítés lelkiségközvetítés is, mellyel megszólíthatók a templomba egyébként nem járó emberek is. Az eseményt a Nemzeti Művelődési Intézet megbízott főigazgatója, Kárpáti Árpád nyitotta meg, aki beszédében kiemelte az értékeiket ismerő, értékek mentén szerveződő közösségek fontosságát a mindennapi életben – a Nemzeti Művelődési Intézet az egyházi szervezetekkel, valamint a népfőiskolákkal együttműködve hatékonyabban tud módszertani támogatást nyújtani e közösségeknek, melyeknek segítése közös ügy.

Kiss Tibor, Békéscsaba Megyei Jogú Város alpolgármestere

A konferencia első napján egyháztörténeti, vallási, néprajzi kutatásokról tartott előadást Jároli József, Békéscsaba Belvárosi Római Katolikus Egyházközség világi elnöke. Az Erkel Ferenc Nonprofit Kft. képviseletében Dombi Ildikó ügyvezető igazgató „Kiállítóterek és egyházi közösségek” című előadásában a Gyulai Almásy-kastély Látogatóközpont történelmi múltját és jelenét mutatta be, felhívva a figyelmet az egyházakkal való kapcsolódási pontokra is. Pocsajiné Fábián Magdolna, a Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének titkára a szervezet tevékenységét ismertetve a közösségfejlesztők hálózatépítő munkájába avatta be a résztvevőket. Szpisák Attila, a Tótkomlósi Evangélikus Egyház lelkésze pedig „Hitélet és kultúra Tótkomlóson” címmel foglalta össze a településen folytatott gyülekezeti tevékenységeket, valamint a közösség összefogásával elért eredményeket.

Dombi Ildikó ügyvezető igazgató,  Erkel Ferenc Nonprofit Kft.

A délután folyamán a Boldog Ceferino Intézet céljairól, feladatairól, küldetéséről és induló képzéseiről beszélt Tóth István, aki előadásában a katolikus cigánypasztorációs elveken alapuló munkájukat mutatta be. „Szemléletformálás és közösségfejlesztés a hátrányos helyzetűek között” címmel adott elő Durkó Albert misszióvezető, aki a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymissziójának működéséről számolt be. Az Ipoly Arnold Népfőiskolát Harangozó Imre elnök képviselte, aki negyed század szolgálatát mesélte el a hagyomány jegyében. A Nagybánhegyesi Református Templomért Alapítvány 15 éves tevékenységéről Fülöp Lászlóné, az alapítvány elnöke beszélt. A Békéscsabai Evangélikus Egyházközség lelkésze, Nagy Zoltán érdekes előadást tartott a békéscsabai evangélikusság történetéről és jelenéről. A szakmai programot december 5-én Mészáros Géza, az Ökumenikus Lelki Támogatók Közössége szervezőjének előadása zárta.

Közönség

December 6-án elsőként Kovács Pál nyugalmazott lelkész az Evangélikus Gyülekezeti Levéltár képviseletében mutatta be az evangélikus egyház kulturális tevékenységét a kezdetektől egészen a jelenig. A Nemzeti Művelődési Intézet Békés Megyei Irodájának területi koordinátora, Kocsis Klára előadásában jó gyakorlatokat mutatott be, amelyeket az elmúlt években egyházi jellegű szervezetekkel partnerségben valósított meg az iroda. Koncz Gábor egyetemi magántanár, a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat képviseletében humorral és anekdotákkal átszőtt előadást tartott a sárospataki öregdiák mozgalom egyházi hátteréről. A következő előadó Tyukodi László volt, aki a Kötegyáni Református Egyház lelkészeként, a kötegyáni népfőiskolai mozgalom szerepéről és a helyi, aktív közösségi életről beszélt. A Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium Művészeti Szakközépiskola Általános Iskola Óvoda Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium kulturális tevékenységét Köveskúti Péter igazgató prezentálta. Ezt követően a Gyomai Evangélikus Egyházközségben folyó keresztény kultúra közvetítését célzó tevékenységekről szerezhettek ismereteket a résztvevők, Fülöp Mónikától lelkésztől. „Kultúra – közös érték” címmel mutatta be Krajcsovics Hajnalka, igazgató, a Szlovák Kultúra Házának működését, programjait, kisközösségeit, valamint a szlovák nemzetiségi kultúra és az evangélikus egyház közötti kapcsolatokra hívta fel a hallgatóság figyelmét. A mezőberényi Tízváros Alapítvány összetett tevékenységéről Süveges Szabolcs, elnök tartott előadást. Egy tíz év óta tartó kalandról számolt be, amely során létrehoztak két gyülekezetet, egy szabadidő központot roma gyerekeknek és fiataloknak, tanyaprogramot, adományboltot és extrém parkot indítottak el.

 

A konferencia gondolatébresztő előadásai, valamint a különböző területeket képviselő, az ország egész területéről érkező részvevők az idei konferencián is bizonyították: a közösségek ügye maga is együttműködéseket, szakmai közösséget kovácsoló tényező. 

 

 

Letölthető előadások:

 

 

/storage/files/files/B__k__scs16elDurk__A,pdf típusú fájlDurkó Albert: Szemléletformálás és közösségfejlesztés a hátrányos helyzetűek között

 

/storage/files/files/B__k__scs16elF__l__pLn__,pdf típusú fájlFülöp Lászlóné: Egy 15 éves alapítvány tevékenysége

/storage/files/files/B__k__scs16elF__l__pLn__,pdf típusú fájlDr. Jároli József: Egyháztörténeti és vallási néprajzi kutatások (Békéscsabai és Békés megyei példák alapján)

/storage/files/files/B__k__scs16elKov__csP__,pdf típusú fájlKovács Pál: Az Evangélikus Egyház kulturális tevékenysége (1718-2018)

 

/storage/files/files/B__k__scs16elK__veskutiPdocx,pdf típusú fájlKöveskuti Péter: Az evangélikus gimnázium kulturális tevékenysége

/storage/files/files/B__k__scs16elKrajcsovicsH__,pdf típusú fájlKrajcsovics Hajnalka: Kultúra – közös érték

 

/storage/files/files/B__k__scs16elM__sz__rosG,pdf típusú fájlMészáros Géza Zsolt: Lelki Támogató Közösség Orosházán

 

/storage/files/files/B__k__scs16elNagyZ__,pdf típusú fájlNagy Zoltán: A békéscsabai evangélikusság története és jelene

 

/storage/files/files/B__k__scs16elTyukodiL,pdf típusú fájl Tyukodi László: A kötegyáni népfőiskolai mozgalom

 

/storage/files/files/B__k__scs16elHarangiI__PDF_,pdf típusú fájlVázlat az újkígyósi „Ipolyi Arnold Népfőiskola” Kulturális Egyesület megalakulásáról és működéséről.