G. Furulyás Katalin adatlapja

Személyes információk

G. Furulyás Katalin
Szervezeti egység:Tudományos és Felsőoktatási OSZK
Beosztás:szakmai munkatárs
Telefonszám:+36 1 611-7598, (30)-928-6210
E-mail cím: Megjelenítés

Bemutatkozás

Végzettség: ELTE BTK kulturális menedzser, szociológus

Szakmai tapasztalatok: 1998 óta veszek részt művelődésszociológiai kutatásokban, fejlesztésekben a Nemzeti Művelődési Intézetben, illetve annak jogelődjeiben, s közben egy ideig az MTA Szociológiai Kutatóintézete Kultúrakutató Műhelyében. Jellemzően kvalitatív módszereket alkalmazó közművelődéssel, közösségi művelődéssel, kulturális fogyasztással kapcsolatos kutatásokat vezettem. Kiemelt vizsgálati területem a magyar vidék, a kistelepülések kulturális jelenségei. Részint a kutatásokhoz, részint a közösségfejlesztési, public art akciókhoz kapcsolódva több terepmunkában dolgozhattam, jellemzően aprófalvas térségekben.

Jelenlegi munkaterület: A Művelődési Intézet stratégiai és fejlesztési feladatainak megfelelő keretek szerint előkészítő, helyzetelemző munkában való részvétel; a fejlesztések utánkövetésével kapcsolatos monitoring munka elemző segítése; továbbá a kiemelt projektekkel kapcsolatos adatfelvétel, feldolgozás, elemzés. Folyamatosan rendelkezésre állunk a döntéshozók, és szakmai aktorok, közösségek, hálózatok számára adatok gyűjtése, rendszerezése, elemzése ügyében. Gondoskodunk az adatállományok, adatbázisok frissítéséről, hozzáférhetővé tételéről. Lehetővé tesszük az elemzések, kutatások eredményeinek szélesebb szakmai körben való disszeminációját. Elsődleges feladatunk továbbá a szakterület pozicionálása, identitásának erősítése, a terület elméleti, tudományos keretei építésének továbbvitele; a felsőoktatással, az érintett kutatóhelyekkel való együttműködés felvétele, kiépítése. Jelenleg folyó egyik legjelentősebb adatfelvétel: a kulturális közfoglalkoztatás adatfelvételi moduljai. A projektben 8 tematikus blokkban folyik az adatfelvétel a közösségi művelődés meghatározó területeire koncentrálva. 

/storage/files/files/publikaciok_furulyas_katalin,pdf típusú fájlÖnálló kutatások, publikációk