Baloghné Uracs Marianna Dr. adatlapja

Személyes információk

Baloghné Uracs Marianna Dr.
Szervezeti egység:Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém Megyei Irodája
Beosztás:területi koordinátor
Telefonszám:30/218-5110
E-mail cím: Megjelenítés

Bemutatkozás

Több mint 25 éve dolgozom a közművelődésben, ebből 24 évet Pápán, a Jókai Mór Művelődési Központban (jelenleg Művelődési és Szabadidő Központ) töltöttem művelődésszervezőként, szakmai csoportvezetőként majd igazgatóként. Az intézményben a város rendezvényeit, ünnepeit, fesztiváljait, nemzetközi találkozóit szerveztem, partnerségben az oktatási és kulturális intézményekkel és szervezetekkel. Ehhez a munkához kapcsolódott 2011-től a Sportcsarnok üzemeltetése, majd különböző városi sportszervezési feladatok ellátása is.

Szakmai munkámban legszívesebben színházi előadások szervezésével, a színházi nevelés és a drámapedagógia különböző területeivel foglalkoztam. A helyi drámapedagógusok, amatőr és alternatív színjátszó csoportok és az iskolák együttműködésével kerestük a színházi nevelés lehetőségeit a felnövekvő generáció nevelésében, ebben a témában több TÁMOP-os projektet fejlesztettünk ki és valósítottunk meg.

Dolgoztam a felnőttképzésben, elsősorban hátrányos helyzetűeknek szóló, kompetenciafejlesztő képzéseket szerveztem. Ebben a témában is írtam és bonyolítottam le kollégáimmal együtt HEFOP-os és TÁMOP-os projekteket. Foglalkoztam a közösségek fejlesztésével, a generációk közötti együttműködések segítésével, a közösségek szerepének erősítésével a helyi értékek átörökítése terén.

Önkénteskedtem több civil szervezetben. Részt vettem a Pápai járás szervezeteit összefogó Civil Háló Szövetség valamint egy civil információs és tanácsadó iroda létrehozásában és működtetésében, ennek érdekében pályázatok elkészítésében és megvalósításában. Részt vettem több olyan programban, amely az önkéntesség elterjesztésére irányult. Két TÁMOP-os projekt eredményeként a helyi közösségeket jelenleg egy civil szervezet által a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központban működtetett Önkéntes Pont segíti, mely adatbázisával önkénteseket közvetít, fogadó szervezeteket fejleszt. Munkámban mindig arra törekedtem, hogy a helyiek ismerjék, becsüljék és éltessék tovább megörökölt értékeiket és meglévő közösségi erőforrásaikat.