Csulák-Muliter Mariann adatlapja

Személyes információk

Csulák-Muliter Mariann
Szervezeti egység: Nemzeti Művelődési Intézet Heves Megyei Irodája
Beosztás: módszertani referens
Telefonszám:+36-1 611-7471, 06-30-691-56-3
E-mail cím: Megjelenítés

Bemutatkozás

2009-ben végeztem az Eszterházy Károly Főiskola Andragógia szakán, Felnőttképzés szervező és Művelődésszervező szakirányon, majd tanulmányaimat 2012-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem Andragógia mesterszakán folytattam. Főiskolai diplomamunkámban szülővárosom, Tiszafüred kulturális életét vázoltam fel, melynek fő elemeként egy több évtizede megrendezésre kerülő települési rendezvény/fesztivál történetének kutatását végeztem el.

2009-2011 között Felnőttképzési szolgáltatási koordinátorként tevékenykedtem egy Európai Unió által támogatott TÁMOP 3.2.3/08/1 "Építő közösségek" – közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért projekt keretében, majd képzési felelősként dolgoztam az Egri Kulturális és Művészeti Központban. Feladataim közé tartoztak többek között moduláris képzések és intézményi akkreditációs anyagok készítése, felvételi eljárások lebonyolítása, képzési dokumentumok elkészítése, adminisztrációja, vizsgaszervezés, oktatás a képzéseken, oktatási segédanyag készítése. Mindemellett részt vettem az intézmény rendezvényeinek szervezésében: nemzetközi néptánc fesztivál, kézműves alkalmak, kiállítások, civil szervezetekkel, alkotó közösségekkel való kapcsolattartás, támogatás.

2011-2013 között pályázatíróként és projektkoordinátorként tevékenykedtem. Munkám során közművelődési, köznevelési intézmények, önkormányzatok, vállalkozások számára készítettünk és menedzseltünk Európai Uniós és hazai forrásból támogatott pályázatokat, amelyek keretében felnőttképzések, tanórán kívüli nevelési alkalmak, turizmusfejlesztés, eszközbeszerzés, telephelyfejlesztés szakmai programjának, költségvetésének, kommunikálásának, nyomon követésének tervezésével, pályázati elszámolással kapcsolatos feladatokat láttam el. Feladataim közé tartozott többek között egy határon átnyúló szakképzés szervezési projekt koordinálása (képzők képzése, work-shop, oktatói és diákcsere program szervezése, tanácsadás, tananyagfejlesztés, módszertan, képzési helyzetfelmérés elkészítéséhez). Munkám során több alkalommal kutatási tevékenységet végeztem a pályázatok szakmai programjának megalapozása érdekében.

 

2013-tól oktatás-és vizsgaszervezőként, majd képzési központ vezetőként dolgoztam a Perfekt Zrt. Heves Megyei Irodájában, majd 2014. novemberében csatlakoztam a Nemzeti Művelődési Intézet Heves Megyei Irodájához módszertani referensként.  Jelenlegi munkakörömben céljaim között szerepel a „life long learning” szemléletének szélesítése, népszerűsítése a közművelődési szervezetek körében, hiszen az egész életen át tartó tanulás folyamatában a közművelődésnek jelentős szerepe van.